Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI


    Gminie, w związku z realizacją projektu polegającego na budowie nowej infrastruktury teleinformatycznej Portalu Miejskiego wykorzystywanej zarówno do działalności opodatkowanej i zwolnionej, będzie przysługiwało prawo do proporcjonalnego odliczenia podatku VAT.


    Czy firma posiadająca rachunek za hotel w Polsce z Hotels.com (płatność za rezerwację on-line kartą płatniczą) powinna rozliczyć VAT od usługi hotelarskiej? Czy jest to import usług? Posiadany rachunek zawiera informację, że „niniejszy rachunek nie jest fakturą VAT”. Kraj głównej siedziby firmy właściciela hotelu to USA.


    Dostawa lokalu mieszkalnego, stanowiącego towar handlowy, w odniesieniu do którego poniesiono nakłady do 30% wartości początkowej, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.


VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

więcej >>

VAT NALICZONY / ZAKUPY

więcej >>
  

KASY REJESTRUJĄCE

więcej >>

ROZLICZENIA VAT

więcej >>
  

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

więcej >>

VAT W BRANŻACH

więcej >>