Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI


    W dniu dzisiejszym (23 sierpnia 2016) Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej mf.gov.pl komunikat o przedłużeniu do 31 stycznia 2017 roku terminu przekazania informacji o prowadzonej ewidencji w podatku VAT za okresy od lipca do grudnia 2016 roku.


    Odpłatne udostępnienie przez Gminę, za pośrednictwem Szkoły, instrumentów muzycznych uczniom do ćwiczeń we własnym zakresie do celów pozalekcyjnych nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.


    Przedsiębiorca, jako podmiot leczniczy, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, świadczonych usług opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych do dnia 31 grudnia 2016 roku, o ile obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy kwoty 20 000 zł.


VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

więcej >>

VAT NALICZONY / ZAKUPY

więcej >>
  

KASY REJESTRUJĄCE

więcej >>

ROZLICZENIA VAT

więcej >>
  

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

więcej >>

VAT W BRANŻACH

więcej >>