Ksiegowego.pl -- VAT W BRANŻACH -- TRANSPORTAttribute Type Value
0 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>node_id string 2
>parent_node_id string 1
>main_node_id string 2
>contentobject_id string 57
>contentobject_version string 10
>contentobject_is_published string 1
>depth string 1
>sort_field string 8
>sort_order string 1
>priority string 0
>modified_subnode string 1406269116
>path_string string '/1/2/'
>path_identification_string string ''
>remote_id string 'f3e90596361e31d496d4026eb624c983'
>is_hidden string 0
>is_invisible string 0
>name string 'Ksiegowego.pl'
>data_map array Array(7)
>object object[eZContentObject] Object
>subtree array Array(6434)
>children array Array(33)
>children_count string 33
>view_count integer 0
>contentobject_version_object object[eZContentObjectVersion] Object
>sort_array array Array(1)
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_create boolean false
>can_edit boolean false
>can_hide boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_add_location boolean false
>can_remove_location boolean false
>can_view_embed boolean false
>is_main boolean true
>creator object[eZContentObject] Object
>path_with_names string ''
>path array Array(0)
>path_array array Array(2)
>parent object[eZContentObjectTreeNode] Object
>url string ''
>url_alias string ''
>class_identifier string 'frontpage'
>class_name string 'Frontpage'
>hidden_invisible_string string '-/-'
>hidden_status_string string 'Widoczny'
>classes_js_array string '[{"classID":53,"name":"Access_one_day"},{"classID":54,"name":"Access_one_day1"},{"classID":16,"name":"Article"},{"classID":17,"name":"Article (main-page)"},{"classID":18,"name":"Article (sub-page)"},{"classID":42,"name":"Banner"},{"classID":19,"name":"Blog"},{"classID":20,"name":"Blog post"},{"classID":52,"name":"CJW Newsletter Article"},{"classID":51,"name":"CJW Newsletter Edition"},{"classID":50,"name":"CJW Newsletter List"},{"classID":48,"name":"CJW Newsletter Root"},{"classID":49,"name":"CJW Newsletter System"},{"classID":13,"name":"Comment"},{"classID":24,"name":"Documentation page"},{"classID":55,"name":"dostep_1_dzien"},{"classID":40,"name":"Event"},{"classID":41,"name":"Event calendar"},{"classID":22,"name":"Feedback form"},{"classID":28,"name":"File"},{"classID":29,"name":"Flash"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":45,"name":"Folder VAT nale\u017cny"},{"classID":37,"name":"Forum"},{"classID":39,"name":"Forum reply"},{"classID":38,"name":"Forum topic"},{"classID":43,"name":"Forums"},{"classID":23,"name":"Frontpage"},{"classID":35,"name":"Gallery"},{"classID":36,"name":"Geo Article"},{"classID":30,"name":"Image"},{"classID":25,"name":"Infobox"},{"classID":31,"name":"Link"},{"classID":26,"name":"Multicalendar"},{"classID":27,"name":"Poll"},{"classID":21,"name":"Product"},{"classID":32,"name":"Quicktime"},{"classID":34,"name":"Real video"},{"classID":44,"name":"Silverlight"},{"classID":46,"name":"VZT Calendar"},{"classID":47,"name":"VZT Event"},{"classID":33,"name":"Windows media"}]'
>is_container string 1
1 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>node_id string 68
>parent_node_id string 2
>main_node_id string 68
>contentobject_id string 66
>contentobject_version string 5
>contentobject_is_published string 1
>depth string 2
>sort_field string 1
>sort_order string 1
>priority string 0
>modified_subnode string 1406269011
>path_string string '/1/2/68/'
>path_identification_string string 'vat_w_branzach'
>remote_id string 'fc4ab0b164f73f01d4ae231b2b8a32fc'
>is_hidden string 0
>is_invisible string 0
>name string 'VAT W BRANŻACH'
>data_map array Array(7)
>object object[eZContentObject] Object
>subtree array Array(661)
>children array Array(4)
>children_count string 4
>view_count integer 0
>contentobject_version_object object[eZContentObjectVersion] Object
>sort_array array Array(1)
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_create boolean false
>can_edit boolean false
>can_hide boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_add_location boolean false
>can_remove_location boolean false
>can_view_embed boolean false
>is_main boolean true
>creator object[eZContentObject] Object
>path_with_names string 'VAT-W-BRANZACH'
>path array Array(1)
>path_array array Array(3)
>parent object[eZContentObjectTreeNode] Object
>url string 'VAT-W-BRANZACH'
>url_alias string 'VAT-W-BRANZACH'
>class_identifier string 'folder'
>class_name string 'Folder'
>hidden_invisible_string string '-/-'
>hidden_status_string string 'Widoczny'
>classes_js_array string '[{"classID":53,"name":"Access_one_day"},{"classID":54,"name":"Access_one_day1"},{"classID":16,"name":"Article"},{"classID":17,"name":"Article (main-page)"},{"classID":18,"name":"Article (sub-page)"},{"classID":42,"name":"Banner"},{"classID":19,"name":"Blog"},{"classID":20,"name":"Blog post"},{"classID":52,"name":"CJW Newsletter Article"},{"classID":51,"name":"CJW Newsletter Edition"},{"classID":50,"name":"CJW Newsletter List"},{"classID":48,"name":"CJW Newsletter Root"},{"classID":49,"name":"CJW Newsletter System"},{"classID":13,"name":"Comment"},{"classID":24,"name":"Documentation page"},{"classID":55,"name":"dostep_1_dzien"},{"classID":40,"name":"Event"},{"classID":41,"name":"Event calendar"},{"classID":22,"name":"Feedback form"},{"classID":28,"name":"File"},{"classID":29,"name":"Flash"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":45,"name":"Folder VAT nale\u017cny"},{"classID":37,"name":"Forum"},{"classID":39,"name":"Forum reply"},{"classID":38,"name":"Forum topic"},{"classID":43,"name":"Forums"},{"classID":23,"name":"Frontpage"},{"classID":35,"name":"Gallery"},{"classID":36,"name":"Geo Article"},{"classID":30,"name":"Image"},{"classID":25,"name":"Infobox"},{"classID":31,"name":"Link"},{"classID":26,"name":"Multicalendar"},{"classID":27,"name":"Poll"},{"classID":21,"name":"Product"},{"classID":32,"name":"Quicktime"},{"classID":34,"name":"Real video"},{"classID":44,"name":"Silverlight"},{"classID":46,"name":"VZT Calendar"},{"classID":47,"name":"VZT Event"},{"classID":33,"name":"Windows media"}]'
>is_container string 1
POKAŻ TYTUŁY Z NAGŁÓWKAMI   POKAŻ TYTUŁY25-07-2014

Rolnik będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem maszyny rolniczej, której wartość początkowa przekracza 15.000 zł, w kolejnych latach do upływu 5-letniego okresu korekty licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.


18-07-2014

Kwota dodatkowego wynagrodzenia w postaci ryczałtu na zakup paliwa stanowi element wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu świadczenia usług zarządzania grupą sprzedażową i winna być uwzględniona w podstawie opodatkowania z tytułu świadczenia tych usług, skutkujące obowiązkiem odprowadzenia podatku należnego z tego tytułu.


11-07-2014

Podatnik, prowadząc działalność w zakresie odpłatnego świadczenia usług najmu opodatkowanych stawką w wysokości 23%, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych paliw do wynajmowanych samochodów, w tym samochodów osobowych.


01-07-2014

Otrzymałem fakturę dotyczącą nabycia paliwa (tankowanie samochodu służącego działalności gospodarczej) we Francji z naliczonym 20% podatkiem od wartości dodanej oraz fakturę za przejazd niemiecką autostradą. Czy zakup paliwa będzie stanowił WNT a opłata za autostradę jest importem usług?


30-06-2014

Prowadzę działalność polegającą na handlu używanymi samochodami zakupionymi wcześniej w krajach UE. Po sprowadzeniu w/w pojazdów do kraju odprowadzam w Urzędzie Celnym podatek akcyzowy. Dodatkowo przed sprzedażą dokonuję zazwyczaj małego remontu? Czy w przypadku sprzedaży w ramach procedury „VAT - marża”, wyliczając VAT należny mogę doliczyć podatek akcyzowy oraz naprawę samochodu do kosztów nabycia?


30-06-2014

W grudniu 2013 roku zakupiliśmy za 80.000 zł netto samochód osobowy na firmę z odliczonym 60% VAT. Teraz w lipcu ten samochód ma być sprzedany z VAT 23%. Proszę o pomoc w korekcie VAT (chodzi o te nieodliczone 40% VAT). Mam też samochód zakupiony 4 lata temu (2010) o obecnej wartości 9.000 zł; od tego nie mogę robić korekty bo wart jest mniej niż 15.000 zł ?


27-06-2014

Sprzedaż motocykla po 31 marca 2014 roku, który był wykorzystywany do działalności opodatkowanej, nie będzie korzystać ze zwolnienia w podatku VAT.


12-06-2014

Usługi polegające na przyjmowaniu zleceń telefonicznych od klientów na przewóz i przekazywaniu ich członkom Stowarzyszenia do realizacji przez radio-taxi są czynnościami podlegającymi regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług i są opodatkowane według zasad obowiązujących dla danego świadczenia.


09-06-2014

Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia usług transportowych powstaje z chwilą jej wykonania.


02-06-2014

Zwrot kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozowych stanowi dotację przedmiotową i obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje z chwilą otrzymania całości lub części dotacji.


02-06-2014

Jeżeli nieodpłatne przeniesienie nakładów w obcym środku trwałym nie służy prowadzonej działalności gospodarczej to takie przekazanie podlega opodatkowaniu.


01-06-2014

Jak rozliczyć fakturę z Firmy DKV gdzie  kwota do zapłaty za paliwo naliczona jest w euro, netto i VAT 19%. Czy możemy odliczyć VAT z danej faktury?


01-06-2014

Mam w leasingu samochód, od którego odliczam 50% VAT. Rozumiem, że 50% podatku odliczam również od wydatków na eksploatację (naprawy, opony itp.). A co z wydatkami na parking czy przejazdy autostradą? Czy tu mogę odliczyć całość podatku?


01-06-2014

Chcemy sprzedać dwa samochody osobowe. Pierwszy wykupiliśmy w 2013 z leasingu (wcześniej byliśmy leasingobiorcami). Drugi kupiliśmy w serwisie w marcu 2013, oba są w środkach trwałych. Czy możemy zastosować fakturę VAT marża? Jak by było gdybyśmy w zakresie swojej działalności mieli sprzedaż samochodów używanych (chcemy rozszerzyć o to DG) ?


02-06-2014

Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu osobowego, który jest przedmiotem dalszej odsprzedaży.


22-05-2014

Jeżeli dostawca paliwa dla Spółki ustanowił kaucję gwarancyjną w wysokości 3.000.000 zł i figuruje w wykazie podmiotów dokonujących dostawy towarów, które złożyły kaucję gwarancyjną, to Spółka w każdym wariancie jest wyłączona z odpowiedzialności za zaległości podatkowe w VAT, związane ze sprzedażą paliwa przez tego dostawcę na jej rzecz.


02-05-2014

Czy wynagrodzenie za usługi firmy niemieckiej DKV za udostępnienie kart DKV na bezgotówkowe opłacanie zakupu paliwa, usług serwisowych itp. to import usług zwolnionych z VAT. Prowadzę biuro rachunkowe, mój Klient - firma transportowa - podpisała umowę z niemiecką firmą DKV. Przedmiotem umowy jest umożliwienie bezgotówkowego opłacania zakupów paliwa, olejów, usług serwisowych kartami paliwowymi DKV. Dwa razy w miesiącu mój kontrahent otrzymuje do zapłaty zestawienie zbiorcze z załączonymi fakturami i innymi dokumentami. Faktury za zakupy paliwa dokonywane kartą paliwową DKV poza granicami kraju, ale na terenie UE były wystawiane przez firmę DKV z podatkiem od wartości dodanej, ale polska firma transportowa płaciła kwoty netto w EURO, gdyż o zwrot podatku od wartości dodanej występowała firma, z którą kontrahent polski zawarł umowę o programie fakturowania netto, która obciąża firmę niemiecką DKV. Transakcje przebiegały następująco:
Firma DKV 2 x w miesiącu obciążała polską firmę transportową m.in. prowizją 10% naliczaną od wartości podatku od wartości dodanej od zakupów towarów (paliwa i olejów) i od wartości podatku od wartości dodanej zawartych w fakturach, gdzie jest odroczony termin ich płatności.
Mam kłopot z 10% prowizją pobieraną przez DKV. Jest to na pewno import usług, ale czy są to usługi pośrednictwa finansowego, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT są zwolnione z opodatkowania?


02-05-2014

W prowadzonej działalności gospodarczej używam samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 tony samochód ma homologację. Po wyroku ETS odliczałam w całości VAT od zakupionego paliwa. W 2011 roku nie zrobiliśmy badania technicznego pojazdu i nie mamy zaświadczenia ze stacji diagnostycznej, że spełnia on warunki pozwalające na odliczanie podatku VAT od kupowanego paliwa. Czy uzyskane teraz zaświadczenie daje nam prawo po 1 kwietnia 2014 roku do odliczania w 100% podatku od paliwa? Czy takie zaświadczenie będzie „podkładką” za 2011 rok, czy należy dokonać korekty odliczeń VAT?


02-05-2014

Na potrzeby działalności gospodarczej używam w leasingu samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony. Spłaciłem już kilka rat, z których odliczałem 60% podatku VAT i wyczerpałem limit 6.000 zł. Stosując przepisy wchodzące od 1 kwietnia przysługiwałoby mi odliczanie 100% VAT, gdyż samochód używany jest wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. Wiem, że w przypadku gdy do końca marca przysługiwało odliczenie VAT w 100% a od 1 kwietnia przysługuje 50%, to aby stosować stare zasady należało zawiadomić urząd skarbowy. A co należy zrobić gdy sytuacja jest odwrotna?


18-04-2014

Rekompensata strat z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej nie będzie podlegała wliczeniu do podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.


10-04-2014

Wspólny zakup maszyny uprawnia do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego z faktur wystawionych dla nabywców będących odrębnymi podatnikami podatku VAT z tytułu prowadzonej rolniczej działalności gospodarczej do wysokości wniesionego udziału w przedmiotowym zakupie


08-04-2014

W 2009 roku nabyliśmy nowy samochód ciężarowy o ładowności powyżej 500 kg, z homologacją N1, 4 miejsca siedzące. Samochód służy działalności opodatkowanej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Przy zakupie samochodu został odliczony cały VAT od nabycia i w okresie do 31 grudnia 2010 odliczaliśmy cały VAT od paliwa. Od 2011 roku do końca 2013 roku nie był odliczany VAT od paliwa. Proszę o potwierdzenie prawidłowości tych odliczeń i informację jak powinno być od 1 stycznia 2014 z odliczaniem VAT od paliwa i od 1 kwietnia 2014 z innymi odliczeniami?


31-03-2014

Moja firma ma samochody, które są używane przez pracowników również na cele prywatne, jednakże pracownicy ci są co miesiąc obciążani fakturą za prywatne wykorzystanie pojazdów. Czy od 1 kwietnia mamy prawo do odliczenia całości VAT od rat leasingowych i innych wydatków na te pojazdy?


31-03-2014

Jesteśmy Spółką z o.o. świadczącą usługi konfekcjonowania, uszlachetniania dla kontrahenta spoza UE. Usługa jest wykonywana z powierzonego surowca. Surowiec ten jest dostarczany z portu w Gdyni, po dokonanej odprawie i transportowany do naszej Spółki przez wynajęty przez nas transport. Transport odbywa się na terytorium kraju. Wszelkie koszty związane z odprawą surowca oraz spedycji ponosi nasza Spółka. Umówieni jesteśmy z naszym kontrahentem, że będziemy refakturować  zarówno koszty transportu jak i koszty odprawy surowca, które zostały poniesione przez naszą Spółkę. Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy refakturowaniu w/w usług wystawiając fakturę VAT na zagranicznego kontrahenta (spoza UE)? Za usługę konfekcjonowania, uszlachetniania wystawiamy fakturę po zrealizowanej usłudze. Jaką stawkę VAT zastosować przy usłudze konfekcjonowania dla zagranicznego kontrahenta (spoza UE)?


31-03-2014

Prowadzę działalność gospodarczą między innymi w zakresie wynajmu samochodów osobowych. W tym miesiącu podpisałem umowę na wynajem samochodu. Czas trwania – 21 dni. Usługobiorcą jest podatnik podatku od wartości dodanej z innego kraju UE. Usługobiorca będzie wykorzystywać samochód w Polsce oraz w innych krajach UE. Mam wątpliwości gdzie należy rozpoznać miejsce świadczenia usługi.