Reklama Fakt

Ksiegowego.pl -- VAT W BRANŻACH -- TRANSPORTAttribute Type Value
0 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>node_id string 2
>parent_node_id string 1
>main_node_id string 2
>contentobject_id string 57
>contentobject_version string 10
>contentobject_is_published string 1
>depth string 1
>sort_field string 8
>sort_order string 1
>priority string 0
>modified_subnode string 1409228922
>path_string string '/1/2/'
>path_identification_string string ''
>remote_id string 'f3e90596361e31d496d4026eb624c983'
>is_hidden string 0
>is_invisible string 0
>name string 'Ksiegowego.pl'
>data_map array Array(7)
>object object[eZContentObject] Object
>subtree array Array(6826)
>children array Array(34)
>children_count string 34
>view_count integer 0
>contentobject_version_object object[eZContentObjectVersion] Object
>sort_array array Array(1)
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_create boolean false
>can_edit boolean false
>can_hide boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_add_location boolean false
>can_remove_location boolean false
>can_view_embed boolean false
>is_main boolean true
>creator object[eZContentObject] Object
>path_with_names string ''
>path array Array(0)
>path_array array Array(2)
>parent object[eZContentObjectTreeNode] Object
>url string ''
>url_alias string ''
>class_identifier string 'frontpage'
>class_name string 'Frontpage'
>hidden_invisible_string string '-/-'
>hidden_status_string string 'Widoczny'
>classes_js_array string '[{"classID":53,"name":"Access_one_day"},{"classID":54,"name":"Access_one_day1"},{"classID":16,"name":"Article"},{"classID":17,"name":"Article (main-page)"},{"classID":18,"name":"Article (sub-page)"},{"classID":42,"name":"Banner"},{"classID":19,"name":"Blog"},{"classID":20,"name":"Blog post"},{"classID":52,"name":"CJW Newsletter Article"},{"classID":51,"name":"CJW Newsletter Edition"},{"classID":50,"name":"CJW Newsletter List"},{"classID":48,"name":"CJW Newsletter Root"},{"classID":49,"name":"CJW Newsletter System"},{"classID":13,"name":"Comment"},{"classID":24,"name":"Documentation page"},{"classID":55,"name":"dostep_1_dzien"},{"classID":40,"name":"Event"},{"classID":41,"name":"Event calendar"},{"classID":22,"name":"Feedback form"},{"classID":28,"name":"File"},{"classID":29,"name":"Flash"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":45,"name":"Folder VAT nale\u017cny"},{"classID":37,"name":"Forum"},{"classID":39,"name":"Forum reply"},{"classID":38,"name":"Forum topic"},{"classID":43,"name":"Forums"},{"classID":23,"name":"Frontpage"},{"classID":35,"name":"Gallery"},{"classID":36,"name":"Geo Article"},{"classID":30,"name":"Image"},{"classID":25,"name":"Infobox"},{"classID":31,"name":"Link"},{"classID":26,"name":"Multicalendar"},{"classID":27,"name":"Poll"},{"classID":21,"name":"Product"},{"classID":32,"name":"Quicktime"},{"classID":34,"name":"Real video"},{"classID":44,"name":"Silverlight"},{"classID":46,"name":"VZT Calendar"},{"classID":47,"name":"VZT Event"},{"classID":33,"name":"Windows media"}]'
>is_container string 1
1 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>node_id string 68
>parent_node_id string 2
>main_node_id string 68
>contentobject_id string 66
>contentobject_version string 5
>contentobject_is_published string 1
>depth string 2
>sort_field string 1
>sort_order string 1
>priority string 0
>modified_subnode string 1409118329
>path_string string '/1/2/68/'
>path_identification_string string 'vat_w_branzach'
>remote_id string 'fc4ab0b164f73f01d4ae231b2b8a32fc'
>is_hidden string 0
>is_invisible string 0
>name string 'VAT W BRANŻACH'
>data_map array Array(7)
>object object[eZContentObject] Object
>subtree array Array(686)
>children array Array(4)
>children_count string 4
>view_count integer 0
>contentobject_version_object object[eZContentObjectVersion] Object
>sort_array array Array(1)
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_create boolean false
>can_edit boolean false
>can_hide boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_add_location boolean false
>can_remove_location boolean false
>can_view_embed boolean false
>is_main boolean true
>creator object[eZContentObject] Object
>path_with_names string 'VAT-W-BRANZACH'
>path array Array(1)
>path_array array Array(3)
>parent object[eZContentObjectTreeNode] Object
>url string 'VAT-W-BRANZACH'
>url_alias string 'VAT-W-BRANZACH'
>class_identifier string 'folder'
>class_name string 'Folder'
>hidden_invisible_string string '-/-'
>hidden_status_string string 'Widoczny'
>classes_js_array string '[{"classID":53,"name":"Access_one_day"},{"classID":54,"name":"Access_one_day1"},{"classID":16,"name":"Article"},{"classID":17,"name":"Article (main-page)"},{"classID":18,"name":"Article (sub-page)"},{"classID":42,"name":"Banner"},{"classID":19,"name":"Blog"},{"classID":20,"name":"Blog post"},{"classID":52,"name":"CJW Newsletter Article"},{"classID":51,"name":"CJW Newsletter Edition"},{"classID":50,"name":"CJW Newsletter List"},{"classID":48,"name":"CJW Newsletter Root"},{"classID":49,"name":"CJW Newsletter System"},{"classID":13,"name":"Comment"},{"classID":24,"name":"Documentation page"},{"classID":55,"name":"dostep_1_dzien"},{"classID":40,"name":"Event"},{"classID":41,"name":"Event calendar"},{"classID":22,"name":"Feedback form"},{"classID":28,"name":"File"},{"classID":29,"name":"Flash"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":45,"name":"Folder VAT nale\u017cny"},{"classID":37,"name":"Forum"},{"classID":39,"name":"Forum reply"},{"classID":38,"name":"Forum topic"},{"classID":43,"name":"Forums"},{"classID":23,"name":"Frontpage"},{"classID":35,"name":"Gallery"},{"classID":36,"name":"Geo Article"},{"classID":30,"name":"Image"},{"classID":25,"name":"Infobox"},{"classID":31,"name":"Link"},{"classID":26,"name":"Multicalendar"},{"classID":27,"name":"Poll"},{"classID":21,"name":"Product"},{"classID":32,"name":"Quicktime"},{"classID":34,"name":"Real video"},{"classID":44,"name":"Silverlight"},{"classID":46,"name":"VZT Calendar"},{"classID":47,"name":"VZT Event"},{"classID":33,"name":"Windows media"}]'
>is_container string 1
POKAŻ TYTUŁY Z NAGŁÓWKAMI   POKAŻ TYTUŁY26-08-2014

Podatnikowi przysługuje ograniczone prawo, w wysokości 50%, do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków eksploatacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych, natomiast od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu przysługiwać będzie od dnia 1 lipca 2015 roku.


12-08-2014

Zakup motocykla wyłącznie na cele wynajmu uprawnia do pełnego odliczenia podatku VAT.


14-07-2014

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lipca 2014 roku, sygn. akt I FSK 803/13. W wyroku NSA orzekł, że nabycie paliwa na stacji benzynowej z wykorzystaniem kart paliwowych, nie uprawnia do odliczenia VAT.


05-08-2014

Pełne odliczenie VAT od zarejestrowanych w urzędzie komunikacji aut demonstracyjnych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży możliwe jest pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.


31-07-2014

Jako gmina w 2003 roku zakupiliśmy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Nie czerpaliśmy żadnych korzyści z tytułu posiadania tego auta. Nie był on wynajmowany. Służył przede wszystkim do przewozu osób niepełnosprawnych. W obecnej chwili chcemy sprzedać ten samochód i mamy pytanie - jaką stawkę podatku VAT zastosować na fakturze?


31-07-2014

Podatnik VAT rozliczający się kwartalnie kupił 21 marca 2014 w Niemczech używany samochód z homologacją na ciężarowy (N1) za kwotę 6.400 EUR. W dniu 20 maja 2014 złożył deklarację VAT-23 a podatek VAT od nabycia środka transportu zapłacił 6 czerwca 2014 w kwocie 6.196 zł. W miesiącu czerwcu dokonał rejestracji samochodu. Wszystkie dokumenty związane z zakupem samochodu podatnik dostarczył do biura rachunkowego dopiero w lipcu 2014, po złożeniu deklaracji VAT-7 za I kwartał 2014.

Czy w takiej sytuacji podatnik może odliczyć 100% VAT naliczonego od zakupionego pojazdu? Kiedy może odliczyć zapłacony podatek od zakupu pojazdu w kwocie 6.196 zł, czy w deklaracji za I-szy, czy może za II kwartał 2014r?


31-07-2014

Czy można odliczyć pełną wartość podatku naliczonego od maszyn rolniczych, pojazdów (ciągników, kombajnów, itp.) oraz paliwa do nich w gospodarstwie rolnym nie prowadzącym działalności gospodarczej? Rolnik zarejestrowany jest jako czynny podatnik VAT.Jakie są formalności związane z odliczaniem VAT naliczonego od paliwa do maszyn i pojazdów w takim gospodarstwie rolnym. Czy potrzebne są zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów (lub jakiejś innej instytucji)? Czy do wykazania odliczenia wystarczą tylko faktury VAT?


31-07-2014

Urząd Skarbowy poprosił o przedłożenie ewidencji przebiegu naszych pojazdów, od których odliczamy 100% VAT. Teraz zorientowałam się, że do jednego z aut nie złożyliśmy VAT-26 oraz jedna z ewidencji zawiera wpis, który może być uznany za jazdę prywatną. Kto może być ukarany i w jakiej wysokości jest ewentualna kara za prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu w sposób nieprawidłowy i za niezłożenie informacji VAT-26? Jako główna księgowa wpisałam w zakres obowiązków jednego z pracowników ten zakres pracy; czy ja mogę być ukarana, a może Prezes czy ten pracownik? Jeszcze będzie pewnie korekta odliczonego VAT jak podważą odliczanie bez zgłoszenia na VAT-26?


31-07-2014

W dniu 22 lutego 2008 roku firma zakupiła samochód osobowy. Odliczony zastał podatek VAT w wysokości 60%. W chwili obecnej właściciel firmy chciałby wycofać samochód ze środków trwałych i przekazać jako darowiznę swojemu synowi. Jak w takiej sytuacji wygląda sprawa z podatkiem VAT? Wartość samochodu na dzień dzisiejszy około 21 tys. zł.


31-07-2014

Samochód, który obecnie użytkuję chcę w sierpniu wykupić z leasingu (po dwóch latach). Po 20-tym sierpnia leasingodawca wystawi mi fakturę wykupu na kwotę 36.398,17 PLN + 23% VAT, plus opłata za przedterminowe zakończenie 750 PLN + 23%VAT. Czy mogę kwotę netto „wrzucić” jednorazowo w koszty i odzyskać połowę VAT-u?


31-07-2014

Nadleśnictwo nie ma możliwości odliczania podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki dotyczące nabycia paliw silnikowych oraz eksploatacji samochodów oddanych do dyspozycji nadleśniczemu oraz leśniczym ds. łowieckich.


29-07-2014

W stosunku do usług spedycyjnych, jako usług złożonych z usługi organizacji transportu a także usług dodatkowych, obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał z momentem wykonania usługi.


25-07-2014

Rolnik będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem maszyny rolniczej, której wartość początkowa przekracza 15.000 zł, w kolejnych latach do upływu 5-letniego okresu korekty licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.


18-07-2014

Kwota dodatkowego wynagrodzenia w postaci ryczałtu na zakup paliwa stanowi element wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu świadczenia usług zarządzania grupą sprzedażową i winna być uwzględniona w podstawie opodatkowania z tytułu świadczenia tych usług, skutkujące obowiązkiem odprowadzenia podatku należnego z tego tytułu.


11-07-2014

Podatnik, prowadząc działalność w zakresie odpłatnego świadczenia usług najmu opodatkowanych stawką w wysokości 23%, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych paliw do wynajmowanych samochodów, w tym samochodów osobowych.


01-07-2014

Otrzymałem fakturę dotyczącą nabycia paliwa (tankowanie samochodu służącego działalności gospodarczej) we Francji z naliczonym 20% podatkiem od wartości dodanej oraz fakturę za przejazd niemiecką autostradą. Czy zakup paliwa będzie stanowił WNT a opłata za autostradę jest importem usług?


30-06-2014

Prowadzę działalność polegającą na handlu używanymi samochodami zakupionymi wcześniej w krajach UE. Po sprowadzeniu w/w pojazdów do kraju odprowadzam w Urzędzie Celnym podatek akcyzowy. Dodatkowo przed sprzedażą dokonuję zazwyczaj małego remontu? Czy w przypadku sprzedaży w ramach procedury „VAT - marża”, wyliczając VAT należny mogę doliczyć podatek akcyzowy oraz naprawę samochodu do kosztów nabycia?


30-06-2014

W grudniu 2013 roku zakupiliśmy za 80.000 zł netto samochód osobowy na firmę z odliczonym 60% VAT. Teraz w lipcu ten samochód ma być sprzedany z VAT 23%. Proszę o pomoc w korekcie VAT (chodzi o te nieodliczone 40% VAT). Mam też samochód zakupiony 4 lata temu (2010) o obecnej wartości 9.000 zł; od tego nie mogę robić korekty bo wart jest mniej niż 15.000 zł ?


27-06-2014

Sprzedaż motocykla po 31 marca 2014 roku, który był wykorzystywany do działalności opodatkowanej, nie będzie korzystać ze zwolnienia w podatku VAT.


12-06-2014

Usługi polegające na przyjmowaniu zleceń telefonicznych od klientów na przewóz i przekazywaniu ich członkom Stowarzyszenia do realizacji przez radio-taxi są czynnościami podlegającymi regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług i są opodatkowane według zasad obowiązujących dla danego świadczenia.


09-06-2014

Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia usług transportowych powstaje z chwilą jej wykonania.


02-06-2014

Zwrot kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozowych stanowi dotację przedmiotową i obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje z chwilą otrzymania całości lub części dotacji.


02-06-2014

Jeżeli nieodpłatne przeniesienie nakładów w obcym środku trwałym nie służy prowadzonej działalności gospodarczej to takie przekazanie podlega opodatkowaniu.


01-06-2014

Jak rozliczyć fakturę z Firmy DKV gdzie  kwota do zapłaty za paliwo naliczona jest w euro, netto i VAT 19%. Czy możemy odliczyć VAT z danej faktury?


01-06-2014

Mam w leasingu samochód, od którego odliczam 50% VAT. Rozumiem, że 50% podatku odliczam również od wydatków na eksploatację (naprawy, opony itp.). A co z wydatkami na parking czy przejazdy autostradą? Czy tu mogę odliczyć całość podatku?