Ksiegowego.pl -- VAT W BRANŻACH -- TRANSPORT

Attribute Type Value
offset boolean false
year boolean false
month boolean false
day boolean false
namefilter boolean false
0

Sortuj:
POKAŻ TYTUŁY Z NAGŁÓWKAMI   POKAŻ TYTUŁY

09-02-2016

Przekazanie przez Podatnika na cele osobiste samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


08-02-2016

W przypadku braku podpisanego przez odbiorcę dokumentu przewozowego, spółka będzie miała prawo do zastosowania preferencyjnej stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na podstawie innych dokumentów, z których wynika, że określony towar został faktycznie dostarczony do innego państwa członkowskiego.


01-02-2016

Zamierzam otworzyć auto-handel. Będzie to handel samochodami używanymi, nie sprowadzanymi z zagranicy. Zamierzam auto kupić, wyremontować i sprzedać. W związku z powyższym czy samochód niezależnie od tego czy sprowadzany z zagranicy czy zakupiony w kraju jest traktowany jako towar akcyzowy. Jeśli tak, to czy w związku z tym muszę zarejestrować się na VAT. Zakupu samochodów będę również dokonywał od osób fizycznych. Czy sprzedaż pojazdów na rzecz osób fizycznych muszę rejestrować za pomocą kasy fiskalnej?


01-02-2016

Polski podatnik wynajmuje samochody osobowe dla zarejestrowanego podatnika VAT w Niemczech. Posiada umowę zawartą na czas nieokreślony na wynajem samochodów osobowych. Na fakturze wykazuje poszczególne samochody wg numeru rejestracyjnego i okres ich wynajmu. Czy w takiej sytuacji dla ustalenia okresu wynajmu /krótkoterminowy czy długoterminowy -ponad 30 dni/ należy rozpatrywać każdy samochód osobno czy też nadrzędne znaczenie ma okres umowy?


31-01-2016

Urząd ustanowił zastaw na pojazdach, które są przedmiotem działalności gospodarczej. Jestem podatnikiem VAT i mogę sprzedać na fakturę te pojazdy. Czy w przypadku nowego właściciela Urząd wykreśli zastaw?


29-01-2016

Miejscem opodatkowania kompleksowej usługi dzierżawy samochodu na rzecz niemieckiego kontrahenta jest miejsce, w którym kontrahent posiada siedzibę działalności gospodarczej.


15-01-2016

Nabycie samochodu w systemie VAT marża daje prawo do zastosowania procedury VAT marża w momencie sprzedaży.


13-01-2016

Moment powstania obowiązku podatkowego w dostawie towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej powstaje w dacie odbioru towaru przez nabywcę, jeżeli dostawca ponosi ryzyko utraty lub zniszczenia przez firmę kurierską towaru a przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel następuje w miejscu wydania towaru nabywcy przez firmę kurierską.


01-01-2016

Na potrzeby działalności gospodarczej kupiłem pręty i dostałem fakturę bez VAT, z adnotacja odwrotne obciążenie. Na fakturze w osobnej linii dostawca obciążył mnie jeszcze kosztem transportu i cięcia tych prętów. Czy za ten koszt nie powinien mnie obciążyć VAT?


01-01-2016

Podczas rozbudowy naszej siedziby samochody ciężarowe dowożące materiały budowlane zniszczyły drogę dojazdową będącą własnością gminy. Musimy zapłacić gminie określoną wspólnie kwotę - czy jak otrzymamy fakturę od gminy to będziemy mogli odliczyć VAT od tej faktury? Jakim dokumentem gmina powinna nas obciążyć?


15-12-2015

 Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z używaniem samochodów firmowych przez handlowców.


06-12-2015

Koszty usługi transportowej ponoszone w związku ze sprzedażą towarów zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy tych towarów oraz winny być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizowanej sprzedaży.


03-12-2015

Nieodpłatne przekazanie wykupionego z leasingu samochodu osobowego na cele osobiste, nie będzie podlegało ustawie o podatku od towarów i usług, gdyż przy nabyciu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.


02-12-2015

Samochód osobowy został zakupiony przez spółkę cywilną w roku 2011, wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Zakup udokumentowany fakturą VAT nie zawierającą podatku VAT (dostawa zwolniona z VAT). Obecnie samochód został wycofany ze środków trwałych spółki i przekazany do użytku prywatnego wspólników. Czy do czynności tej znajduje zastosowanie art. 7 ust.2 ustawy i nie podlega ona opodatkowaniu VAT?


02-12-2015

Polska firma kupuje towar na Słowacji i sprzedaje go odbiorcy z Dubaju, przy czym towar ten jest wysyłany bezpośrednio ze Słowacji do końcowego odbiorcy. Polska firma zleca wysyłkę towaru firmie logistycznej Kuehne&Nagel, od której otrzymuje dokumenty przewozowe i celne, gdzie jako nadawca towaru figuruje firma polska a odbierającym jest firma z Dubaju. Polski pośrednik otrzymuje od firmy słowackiej fakturę bez kwoty podatku VAT. Firma polska wystawia firmie z Dubaju fakturę eksportową ze stawką podatku VAT 0%, czy postępuje prawidłowo?


02-12-2015

Moja firma przewiozła towar osobie prywatnej z Holandii do Francji. Wyczytałam, że taka usługa jest opodatkowana VAT w Holandii. Proszę o informację w związku z tym jaka jest kwota zwolnienia od VAT w Holandii przy usługach transportowych? Jak powinnam to udokumentować - faktura i polska deklaracja VAT oraz czy, gdzie i jak powinnam zarejestrować się do VAT holenderskiego? Czy ta usługa wlicza się do polskiego limitu VAT?


02-12-2015

W zakresie swojej działalności prowadzę sprzedaż używanych samochodów. Sporadycznie kupuję pojazdy w niemieckiej firmie. Są to wyłącznie samochody przeznaczone do dalszej odprzedaży, nigdy nie rejestruję ich na siebie. Czy z tytułu przywozu takich samochodów muszę zapłacić podatek VAT w terminie 14 dni?


17-11-2015

Dokumenty przewozowe, tj. oświadczenie spedytora, kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku oraz potwierdzenie zapłaty za towar - nie stanowią łącznie wystarczającej dokumentacji dla zastosowania stawki podatku 0% z tytułu realizowanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.


16-11-2015

Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z zakupem przedmiotowego pojazdu samochodowego, bowiem będzie przeznaczony wyłącznie na wynajem.


31-10-2015

Firma, której sprzedałem towary prowadzi działalność gospodarczą tylko w Niemczech. Najpierw sprzedałem towar (faktura wystawiona na tę firmę), a teraz mam wystawić fakturę za transport ale na dane tej osoby (z imienia i nazwiska) a nie na jej firmę. Transport dotyczy obszaru Polski, kwota za transport ponad 20.000 zł i nie wiem czy mam mieć kasę fiskalną w związku z tą transakcją czy wystawić tylko fakturę oraz jaką stawkę VAT zastosować?


31-10-2015

Zakupiłem samochód osobowy w październiku 2010 roku za kwotę netto 69.672,13 zł, VAT (22%) 15.327,87 zł, od zakupu odliczyłem 6.000 zł VAT. Zakup był związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. W październiku 2010 roku samochód wprowadziłem do ewidencji jako środek trwały. Przez cały czas do lutego 2013 roku uzyskiwałem przychody wyłącznie opodatkowane. W okresie od marca do lipca 2013 roku nie wystąpił żaden przychód. Od sierpnia 2013 r. do chwili obecnej uzyskuję przychody wyłącznie zwolnione z podatku VAT. Nie dokonywałem żadnej rocznej korekty. W najbliższym czasie zamierzam sprzedać samochód. Jaką stawką podatku VAT powinna zostać opodatkowana sprzedaż samochodu? Czy byłem zobowiązany do rocznej korekty podatku naliczonego? Jeżeli tak, to w jaki sposób powinienem skorygować błędy?


31-10-2015

Zakup samochodu osobowego na firmę (działalność jednoosobowa, podatnik VAT). Samochód będzie przerobiony na samochód ciężarowy, zostanie wydane świadectwo homologacji. Czy od faktury zakupu mam prawo odliczyć tylko 50% VAT, czy w momencie kiedy zostanie wprowadzony jako środek trwały, wraz ze świadectwem homologacji, mam prawo odliczyć 100% VAT.


30-10-2015

Przedsiębiorca, w przypadku dokonania dostawy samochodu osobowego, dla którego została złożona deklaracja VAT-26, będzie zobowiązany do złożenia aktualizacji informacji na formularzu VAT-26.


29-10-2015

W przypadku braku posiadania dokumentu celnego usługa transportu międzynarodowego podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 23%.


26-10-2015

Przedsiębiorca nie będzie mógł zastosować szczególnej procedury VAT-marża w zakresie sprzedaży samochodu osobowego, gdyż nie był on zakupiony celem odsprzedaży.


BUDOWNICTWO


GMINY I POWIATY


NIERUCHOMOŚCI


OCHRONA ZDROWIA


OŚWIATA I KULTURA


TRANSPORT 
KALKULATORY

 

PKWiU 2008

 

USTAWA O VAT 2016

 

Sprawdź czy Twój Klient
jest podatnikiem VAT