Ksiegowego.pl -- VAT W BRANŻACH -- TRANSPORT

Attribute Type Value
offset boolean false
year boolean false
month boolean false
day boolean false
namefilter boolean false
0

Sortuj:
POKAŻ TYTUŁY Z NAGŁÓWKAMI   POKAŻ TYTUŁY

30-06-2016

  1. Czy na podstawie paragonu lub pokwitowania na przejazd drogą płatną (w celach związanych z działalnością) można odliczyć podatek?
  2. Czy na podstawie pokwitowań za parkingi miejskie (wygenerowane przez parkomat lub wystawione przez osoby upoważnione do wystawiania w imieniu miasta/gminy) można rozliczyć podatek?

Od osób zajmujących się pobieraniem takich opłat ciężko uzyskać faktury.


29-06-2016

Spółka refakturując koszt transportu osobowego na klienta, może zastosować taką samą stawkę podatku VAT jak na fakturze od podwykonawcy , tj. 8%.


13-06-2016

Przedsiębiorcy przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatku związanego z zakupem miejsca postojowego.


06-06-2016

Usługa wynajmu samochodów na rzecz klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.


31-05-2016

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie auto-handlu. W miesiącu marcu zawarłem umowę komisu z osobą fizyczną w ramach której miałem sprzedać samochód za kwotę 80.000 zł, prowizja od komitenta została ustalona na kwotę 5% brutto i ma być potrącona od kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

W miesiącu kwietniu zawarłem przedwstępną umowę sprzedaży i otrzymałem 20.000 zł zaliczki od przyszłego nabywcy tytułem sprzedaży samochodu. Ostateczna cena sprzedaży została ustalona na kwotę 80.000 zł. Sprzedaż samochodu nastąpi w miesiącu maju w procedurze VAT-marża „towary używane” po uzyskaniu przez nabywcę kredytu na zapłatę pozostałej kwoty. Czy i w jaki sposób powinienem opodatkować zaliczkę uzyskaną na poczet sprzedaży samochodu?


31-05-2016

Mamy klienta na samochód ciężarowy, siedziba firmy Włochy, a samochód płynie promem do Dubaju. Nie będę miała potwierdzenia, że samochód dotarł do Włoch. Dodam, że samochód nabywca sam odbiera od nas z firmy. Mogę zastosować 0% VAT?


31-05-2016

Firma prowadzi usługi transportowe (osób) opodatkowane stawką 8%. Chce rozpocząć także świadczenie usług turystycznych tzn. oferować usługę transportową wraz z usługą hotelową, biletami wstępu do zwiedzanych obiektów etc. Jak w takim przypadku wygląda opodatkowanie podatkiem VAT takiej kompleksowej usługi, według jakiej stawki? Czy stawka będzie mieszana tzn. 8% na transport i 23% na usługę turystyczną (bilety wstępów kupowane na VAT 8%)? Czy na zasadzie marży podobnie jak sprzedaż samochodów używanych?


30-05-2016

Opłata za przestój winna być udokumentowana notą obciążeniową.


19-05-2016

Usługa dzierżawy autobusu wraz z kierowcą opodatkowana jest 8% stawką podatku VAT.


17-05-2016

Przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od zakupu samochodu kempingowego na wynajem.


10-05-2016

Przedsiębiorcy wykorzystującemu motocykl zarówno do działalności gospodarczej jak i celów prywatnych, będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej jego nabycie oraz od wydatków związanych z zakupem paliwa, przeglądów technicznych i części związanych z jego eksploatacją.


28-04-2016

Nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste, natychmiast po jego wykupie, nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


21-04-2016

Transakcja nabycia kontenerów na terenie Niemiec od sprzedawcy będącego przedsiębiorcą zagranicznym pochodzącym spoza Unii Europejskiej i niezidentyfikowanym dla potrzeb podatku od wartości dodanej na terenie Unii Europejskiej stanowi dla nabywcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium Polski.


14-04-2016

Prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 0% dla świadczonej usługi transportowej ma podmiot, posiadający dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT oraz potwierdzony przez urząd celny dokument, z którego wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.


04-04-2016

W 2103 roku agencja bankowa zakupiła 2 samochody osobowe: jeden na fakturę VAT marża, drugi na fakturę bez prawa do odliczenia VAT. Zakładaliśmy, że po określonym czasie użytkowania dokonamy sprzedaży tych aut. Proporcja, o której mowa w art.90 ust.2, za 2013 rok wyniosła 3% (usługi pośrednictwa leasingu). Błędnie odliczono VAT z faktury dotyczącej drugiego samochodu za opony i przegląd wg proporcji, bowiem samochód ten wykorzystywany był w całości do działalności zwolnionej. Proporcja za 2014 i 2015 wynosiła 1% i uznaliśmy, że wynosi ona 0% i nie odliczano VAT. W marcu 2016 roku skończyła się umowa z bankiem i sprzedaję samochody.

  1. Czy pierwszy samochód mogę sprzedaż na fakturę VAT marża?
  2. Czy mogę zrobić korektę błędnie odliczonego w 2013 roku podatku VAT i sprzedać drugi samochód ze stawką zw.?

31-03-2016

Nasz kierowca w Niemczech miał wypadek - nie z jego winy. Auto było na tyle popsute, że musiało trafić do niemieckiego warsztatu samochodowego, gdzie zostało naprawione. Za ową naprawę zapłacił ubezpieczyciel auta, które dokonało wypadku. Dziś otrzymaliśmy fakturę od tego warsztatu wystawioną na naszą firmę z informacją, że mamy zapłacić im podatek VAT naliczony na przedmiotowej fakturze. Czy mamy zapłacić ten podatek i co mamy zrobić z tą fakturą?


31-03-2016

Od 1 czerwca 2016 roku rozpocznę prowadzenie warsztatu, w którym będę dokonywał napraw motocykli i motorowerów PKWiU 45.40.50. Czy kasę fiskalną muszę mieć od razu, czy po przekroczeniu obrotu?


24-03-2016

Tankowanie kontenerów z agregatami chłodniczymi, które jest odrębnie fakturowane i wynagradzane, niezależnie od usługi transportowej, stanowi świadczenie odrębne od usługi transportowej.


21-03-2016

Sprzedaż samochodu osobowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, gdyż pojazd wykorzystywany był wyłącznie na cele działalności zwolnionej i cele działalności niepodlegającej temu podatkowi.


14-03-2016

Dostawa gazu, jego transport i najem butli stanowi „świadczenie kompleksowe” objęte stawką właściwą dla dostawy gazu. Zatem obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy powstaje na zasadach ogólnych.


04-03-2016

Sprzedaż samochodu używanego zakupionego w systemie VAT-marża w celu dalszej odsprzedaży, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT marża.


29-02-2016

Od 1 kwietnia będę prowadziła komis w zakresie sprzedaży motocykli i części do nich w systemie marży PKWiU 45.40.4.0. Czy kasę mam wprowadzić od razu, czy po przekroczeniu obrotu i jak mam ten obrót wyliczyć?


09-02-2016

Przekazanie przez Podatnika na cele osobiste samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


08-02-2016

W przypadku braku podpisanego przez odbiorcę dokumentu przewozowego, spółka będzie miała prawo do zastosowania preferencyjnej stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na podstawie innych dokumentów, z których wynika, że określony towar został faktycznie dostarczony do innego państwa członkowskiego.


01-02-2016

Zamierzam otworzyć auto-handel. Będzie to handel samochodami używanymi, nie sprowadzanymi z zagranicy. Zamierzam auto kupić, wyremontować i sprzedać. W związku z powyższym czy samochód niezależnie od tego czy sprowadzany z zagranicy czy zakupiony w kraju jest traktowany jako towar akcyzowy. Jeśli tak, to czy w związku z tym muszę zarejestrować się na VAT. Zakupu samochodów będę również dokonywał od osób fizycznych. Czy sprzedaż pojazdów na rzecz osób fizycznych muszę rejestrować za pomocą kasy fiskalnej?