Ksiegowego.pl -- VAT W BRANŻACH -- TRANSPORT

Attribute Type Value
offset boolean false
year boolean false
month boolean false
day boolean false
namefilter boolean false
0

Sortuj:
POKAŻ TYTUŁY Z NAGŁÓWKAMI   POKAŻ TYTUŁY

19-05-2016

Usługa dzierżawy autobusu wraz z kierowcą opodatkowana jest 8% stawką podatku VAT.


17-05-2016

Przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od zakupu samochodu kempingowego na wynajem.


10-05-2016

Przedsiębiorcy wykorzystującemu motocykl zarówno do działalności gospodarczej jak i celów prywatnych, będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej jego nabycie oraz od wydatków związanych z zakupem paliwa, przeglądów technicznych i części związanych z jego eksploatacją.


28-04-2016

Nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste, natychmiast po jego wykupie, nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


21-04-2016

Transakcja nabycia kontenerów na terenie Niemiec od sprzedawcy będącego przedsiębiorcą zagranicznym pochodzącym spoza Unii Europejskiej i niezidentyfikowanym dla potrzeb podatku od wartości dodanej na terenie Unii Europejskiej stanowi dla nabywcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium Polski.


14-04-2016

Prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 0% dla świadczonej usługi transportowej ma podmiot, posiadający dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT oraz potwierdzony przez urząd celny dokument, z którego wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.


04-04-2016

W 2103 roku agencja bankowa zakupiła 2 samochody osobowe: jeden na fakturę VAT marża, drugi na fakturę bez prawa do odliczenia VAT. Zakładaliśmy, że po określonym czasie użytkowania dokonamy sprzedaży tych aut. Proporcja, o której mowa w art.90 ust.2, za 2013 rok wyniosła 3% (usługi pośrednictwa leasingu). Błędnie odliczono VAT z faktury dotyczącej drugiego samochodu za opony i przegląd wg proporcji, bowiem samochód ten wykorzystywany był w całości do działalności zwolnionej. Proporcja za 2014 i 2015 wynosiła 1% i uznaliśmy, że wynosi ona 0% i nie odliczano VAT. W marcu 2016 roku skończyła się umowa z bankiem i sprzedaję samochody.

  1. Czy pierwszy samochód mogę sprzedaż na fakturę VAT marża?
  2. Czy mogę zrobić korektę błędnie odliczonego w 2013 roku podatku VAT i sprzedać drugi samochód ze stawką zw.?

31-03-2016

Nasz kierowca w Niemczech miał wypadek - nie z jego winy. Auto było na tyle popsute, że musiało trafić do niemieckiego warsztatu samochodowego, gdzie zostało naprawione. Za ową naprawę zapłacił ubezpieczyciel auta, które dokonało wypadku. Dziś otrzymaliśmy fakturę od tego warsztatu wystawioną na naszą firmę z informacją, że mamy zapłacić im podatek VAT naliczony na przedmiotowej fakturze. Czy mamy zapłacić ten podatek i co mamy zrobić z tą fakturą?


31-03-2016

Od 1 czerwca 2016 roku rozpocznę prowadzenie warsztatu, w którym będę dokonywał napraw motocykli i motorowerów PKWiU 45.40.50. Czy kasę fiskalną muszę mieć od razu, czy po przekroczeniu obrotu?


24-03-2016

Tankowanie kontenerów z agregatami chłodniczymi, które jest odrębnie fakturowane i wynagradzane, niezależnie od usługi transportowej, stanowi świadczenie odrębne od usługi transportowej.


21-03-2016

Sprzedaż samochodu osobowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, gdyż pojazd wykorzystywany był wyłącznie na cele działalności zwolnionej i cele działalności niepodlegającej temu podatkowi.


14-03-2016

Dostawa gazu, jego transport i najem butli stanowi „świadczenie kompleksowe” objęte stawką właściwą dla dostawy gazu. Zatem obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy powstaje na zasadach ogólnych.


04-03-2016

Sprzedaż samochodu używanego zakupionego w systemie VAT-marża w celu dalszej odsprzedaży, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT marża.


29-02-2016

Od 1 kwietnia będę prowadziła komis w zakresie sprzedaży motocykli i części do nich w systemie marży PKWiU 45.40.4.0. Czy kasę mam wprowadzić od razu, czy po przekroczeniu obrotu i jak mam ten obrót wyliczyć?


09-02-2016

Przekazanie przez Podatnika na cele osobiste samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


08-02-2016

W przypadku braku podpisanego przez odbiorcę dokumentu przewozowego, spółka będzie miała prawo do zastosowania preferencyjnej stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na podstawie innych dokumentów, z których wynika, że określony towar został faktycznie dostarczony do innego państwa członkowskiego.


01-02-2016

Zamierzam otworzyć auto-handel. Będzie to handel samochodami używanymi, nie sprowadzanymi z zagranicy. Zamierzam auto kupić, wyremontować i sprzedać. W związku z powyższym czy samochód niezależnie od tego czy sprowadzany z zagranicy czy zakupiony w kraju jest traktowany jako towar akcyzowy. Jeśli tak, to czy w związku z tym muszę zarejestrować się na VAT. Zakupu samochodów będę również dokonywał od osób fizycznych. Czy sprzedaż pojazdów na rzecz osób fizycznych muszę rejestrować za pomocą kasy fiskalnej?


01-02-2016

Polski podatnik wynajmuje samochody osobowe dla zarejestrowanego podatnika VAT w Niemczech. Posiada umowę zawartą na czas nieokreślony na wynajem samochodów osobowych. Na fakturze wykazuje poszczególne samochody wg numeru rejestracyjnego i okres ich wynajmu. Czy w takiej sytuacji dla ustalenia okresu wynajmu /krótkoterminowy czy długoterminowy -ponad 30 dni/ należy rozpatrywać każdy samochód osobno czy też nadrzędne znaczenie ma okres umowy?


31-01-2016

Urząd ustanowił zastaw na pojazdach, które są przedmiotem działalności gospodarczej. Jestem podatnikiem VAT i mogę sprzedać na fakturę te pojazdy. Czy w przypadku nowego właściciela Urząd wykreśli zastaw?


29-01-2016

Miejscem opodatkowania kompleksowej usługi dzierżawy samochodu na rzecz niemieckiego kontrahenta jest miejsce, w którym kontrahent posiada siedzibę działalności gospodarczej.


15-01-2016

Nabycie samochodu w systemie VAT marża daje prawo do zastosowania procedury VAT marża w momencie sprzedaży.


13-01-2016

Moment powstania obowiązku podatkowego w dostawie towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej powstaje w dacie odbioru towaru przez nabywcę, jeżeli dostawca ponosi ryzyko utraty lub zniszczenia przez firmę kurierską towaru a przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel następuje w miejscu wydania towaru nabywcy przez firmę kurierską.


01-01-2016

Na potrzeby działalności gospodarczej kupiłem pręty i dostałem fakturę bez VAT, z adnotacja odwrotne obciążenie. Na fakturze w osobnej linii dostawca obciążył mnie jeszcze kosztem transportu i cięcia tych prętów. Czy za ten koszt nie powinien mnie obciążyć VAT?


01-01-2016

Podczas rozbudowy naszej siedziby samochody ciężarowe dowożące materiały budowlane zniszczyły drogę dojazdową będącą własnością gminy. Musimy zapłacić gminie określoną wspólnie kwotę - czy jak otrzymamy fakturę od gminy to będziemy mogli odliczyć VAT od tej faktury? Jakim dokumentem gmina powinna nas obciążyć?


15-12-2015

 Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z używaniem samochodów firmowych przez handlowców.