Ksiegowego.pl -- VAT W BRANŻACH -- TRANSPORT

Attribute Type Value
offset boolean false
year boolean false
month boolean false
day boolean false
namefilter boolean false
0

Sortuj:
POKAŻ TYTUŁY Z NAGŁÓWKAMI   POKAŻ TYTUŁY

18-08-2016

Przedsiębiorca dokonując sprzedaży samochodu wycofanego uprzednio z działalności gospodarczej nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.


12-08-2016

Przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży winiet za pośrednictwem kasy rejestrującej, bowiem świadczona usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.


12-08-2016

Usługi polegające na transporcie lotniczym pasażerskim nieregularnym w celach widokowych będzie opodatkowany stawką preferencyjną, tj. 8%.


31-07-2016

Zawarto umowę leasingu samochodu na spółkę cywilną. Z racji tego, że jeden ze wspólników używał samochód tylko prywatnie to żadne koszty nie zostały ujęte w działalności gospodarczej a VAT nie był odliczany (wspólnik opłacał leasing z osobistych pieniędzy). Firma leasingowa nie chciała dokonać cesji, ani tez nie chce faktury sprzedaży wystawić na wspólnika aby samochód od razu przeszedł na niego. Firma leasingowa wystawia fakturę za samochód na spółkę cywilną. Co i jak zrobić aby ten samochód nie figurował w spółce i mógł być przejęty do majątku prywatnego wspólnika? 


31-07-2016

Mamy samochód osobowy służbowy używany wyłącznie do celów firmowych - zgłoszony na VAT-26 do US. Zarząd postanowił udostępnić nieodpłatnie ten samochód spółce matce. Czy mamy spisać umowę wynajmu i oni tam złożą swój VAT-26, a my nadal będziemy odliczać 100%?


31-07-2016

Jadę na urlop do Chorwacji na wczasy samochodem z leasingu (DG). Wykorzystuję go również do celów prywatnych, zatem odliczam 50% podatku od wydatków eksploatacyjnych i od paliwa. Przy granicy polsko-czeskiej zamierzam zatankować do pełna w Polsce 100 litrów paliwa (50 litrów bak samochodu + 50 litrów kanistry) - czy mogę odliczyć 50% VAT od całego tankowania. Czy dla fiskusa ma znaczenie, że będąc mieszkańcem Szczecina faktura na paliwo będzie z okolic Jeleniej Góry, skoro wykorzystuję samochód do celów mieszanych?


31-07-2016

Prowadzę firmę transportową jestem VAT-owcem i posiadam VAT UE. Moje samochody ciężarowe świadczą usługi transportowe na terenie krajów UE najwięcej tras jest na terenie Niemiec skąd otrzymuję faktury za paliwo oraz „obroty zgodne z procedurą samonaliczenia podatku VAT” - opłata za 5 EURO w Niemczech. Kwota euro z faktury 2 po przeliczeniu na PL według kursu wynosi 8,51, po naliczeniu vat należnego i naliczonego od tej kwoty, w której pozycji deklaracji VAT7 mam ją wykazać. Czy to import czy wewnątrzwspólnotowe nabycie usług? Zakupiłem w Niemczech używany samochód osobowy na cele działalnosci gospodarczej i na fakturze wystawionej przez sprzedającego obok kwoty sprzedaży 7.500 euro widnieje adnotacja „MwSt’’, co oznacza?


20-07-2016

Podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia 100% podatku VAT od nabycia pojazdu przeznaczonego do przewozu 15 osób, jak również od wydatków eksploatacyjnych związanych z jego użytkowaniem.


13-07-2016

Przedsiębiorca będzie miał prawo do zastosowania procedury opodatkowania marży przy sprzedaży firmowego samochodu osobowego nabytego w celu dalszej odsprzedaży.


30-06-2016

Jesteśmy firmą produkującą powozy konne, które tak jak inne urządzenia czasem ulegają awarii. Klienci w takiej sytuacji zwracają się do nas jako producentów powozów o sprzedaż części, która uległa awarii (np. zacisk hamulcowy - nie produkowany w naszej firmie). W związku z powyższym mamy następujące pytanie: czy sprzedaż (wysłanie) części do powozu należy traktować jako naprawę (serwis) pojazdu?


30-06-2016

Polska spółka (podatnik VAT-UE) dokonuje dostawy towaru dla klienta ze Szwecji, jednak ma dostarczyć towar do podwykonawcy klienta w Estonii.

Z tego co wiemy, klient szwedzki nie jest zarejestrowany na VAT w Estonii (podaje numer VAT szwedzki), nie zamierza też sprzedać tego towaru w Estonii, tylko po wykonaniu na nim usługi przewieźć go do Szwecji. Czy polska spółka może zastosować stawkę VAT 0%, jeżeli mamy CMR, z którego wynika, że towar został dostarczony do Estonii, a klient ma szwedzki numer VAT?


30-06-2016

Firma X zawarła umowę z firmą Y na wynajem auta ciężarowego. Firma X będzie wystawiała fakturę za czynsz oraz obciążała firmę Y kosztami związanymi z wynajmowanym autem (m. in. polisy ubezpieczeniowe czy podatek od środków transportu). Czynsz będzie opodatkowany stawką podstawową (23%). Pytanie jaką stawkę należy zastosować przy refakturowaniu kosztów polisy czy podatku od środków transportu? 23% jako składową kwoty wynajmu, czy ZW jako zwolnienie przedmiotowe? 


30-06-2016

Podatnik polski świadczący usługi transportu międzynarodowego przewozi towar z Polski do Szwajcarii na zlecenie podatnika szwajcarskiego - moim zdaniem usługa ta nie podlega VAT w Polsce. Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1a ustawy o VAT jest to usługa transportu międzynarodowego i na podstawie art. 28b ust. 1 tej ustawy miejscem ich świadczenia jest terytorium Szwajcarii.

  1. Czy usługa ta jest wykazywana w deklaracji VAT-7, a jeżeli tak to czy w pozycji 11?
  2. Czy na fakturze potrzebna jest adnotacja „odwrotne obciążenie”, a jeżeli nie czy taka faktura jest prawidłowa jeśli taka adnotacja jest, lub czy trzeba w takim przypadku wystawić fakturę korygującą dotyczącą usunięcia tej adnotacji?

30-06-2016

  1. Czy na podstawie paragonu lub pokwitowania na przejazd drogą płatną (w celach związanych z działalnością) można odliczyć podatek?
  2. Czy na podstawie pokwitowań za parkingi miejskie (wygenerowane przez parkomat lub wystawione przez osoby upoważnione do wystawiania w imieniu miasta/gminy) można rozliczyć podatek?

Od osób zajmujących się pobieraniem takich opłat ciężko uzyskać faktury.


30-06-2016

W czerwcu szkoła zorganizowała wycieczkę zagraniczną dla uczniów szóstych klas. Jeden z rodziców zażądał faktury dokumentującej koszty wycieczki. Czy szkoła powinna wystawić taką fakturę, z jakim VAT?


30-06-2016

Czy gmina może odliczyć 50% VAT od zakupu w 2015 roku i eksploatacji samochodu dla prezydenta miasta (poprzez korektę 2015 roku) - 50% jak firmy do celów mieszanych? I czy od zakupu w 2015 roku systemu do ewidencji czasu można odliczyć w jakiejś części VAT? - też poprzez korektę 2015 roku.

Jak to byłoby w 2016 roku kiedy obowiązuje preproporcja?


30-06-2016

  1. Czy na podstawie paragonu lub pokwitowania na przejazd drogą płatną (w celach związanych z działalnością) można odliczyć podatek?
  2. Czy na podstawie pokwitowań za parkingi miejskie (wygenerowane przez parkomat lub wystawione przez osoby upoważnione do wystawiania w imieniu miasta/gminy) można rozliczyć podatek?

Od osób zajmujących się pobieraniem takich opłat ciężko uzyskać faktury.


29-06-2016

Spółka refakturując koszt transportu osobowego na klienta, może zastosować taką samą stawkę podatku VAT jak na fakturze od podwykonawcy, tj. 8%.


13-06-2016

Przedsiębiorcy przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatku związanego z zakupem miejsca postojowego.


06-06-2016

Usługa wynajmu samochodów na rzecz klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.


31-05-2016

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie auto-handlu. W miesiącu marcu zawarłem umowę komisu z osobą fizyczną w ramach której miałem sprzedać samochód za kwotę 80.000 zł, prowizja od komitenta została ustalona na kwotę 5% brutto i ma być potrącona od kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

W miesiącu kwietniu zawarłem przedwstępną umowę sprzedaży i otrzymałem 20.000 zł zaliczki od przyszłego nabywcy tytułem sprzedaży samochodu. Ostateczna cena sprzedaży została ustalona na kwotę 80.000 zł. Sprzedaż samochodu nastąpi w miesiącu maju w procedurze VAT-marża „towary używane” po uzyskaniu przez nabywcę kredytu na zapłatę pozostałej kwoty. Czy i w jaki sposób powinienem opodatkować zaliczkę uzyskaną na poczet sprzedaży samochodu?


31-05-2016

Mamy klienta na samochód ciężarowy, siedziba firmy Włochy, a samochód płynie promem do Dubaju. Nie będę miała potwierdzenia, że samochód dotarł do Włoch. Dodam, że samochód nabywca sam odbiera od nas z firmy. Mogę zastosować 0% VAT?


31-05-2016

Firma prowadzi usługi transportowe (osób) opodatkowane stawką 8%. Chce rozpocząć także świadczenie usług turystycznych tzn. oferować usługę transportową wraz z usługą hotelową, biletami wstępu do zwiedzanych obiektów etc. Jak w takim przypadku wygląda opodatkowanie podatkiem VAT takiej kompleksowej usługi, według jakiej stawki? Czy stawka będzie mieszana tzn. 8% na transport i 23% na usługę turystyczną (bilety wstępów kupowane na VAT 8%)? Czy na zasadzie marży podobnie jak sprzedaż samochodów używanych?


30-05-2016

Opłata za przestój winna być udokumentowana notą obciążeniową.


19-05-2016

Usługa dzierżawy autobusu wraz z kierowcą opodatkowana jest 8% stawką podatku VAT.