Ksiegowego.pl -- VAT W BRANŻACH -- TRANSPORT

Attribute Type Value
offset boolean false
year boolean false
month boolean false
day boolean false
namefilter boolean false
0

Sortuj:
POKAŻ TYTUŁY Z NAGŁÓWKAMI   POKAŻ TYTUŁY

09-10-2015

Podatnikowi od dnia 1 lipca 2015 roku przysługuje prawo odliczenia 50% podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od podmiotów będących właścicielami kart paliwowych, a dokumentujących nabycie paliwa do samochodów służbowych podatnika dokonane przy użyciu tych kart.


09-10-2015

Podatnikowi przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupów do samochodów odsprzedawanych i zastępczych bez obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji. W odniesieniu do wydatków eksploatacyjnych wykorzystywanych do samochodów demonstracyjnych prawo do pełnego odliczenia będzie przysługiwało w sytuacji prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz złożenia informacji VAT-26 o tych samochodach.


09-10-2015

Spółka będzie miała prawo do zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu, a podstawą opodatkowania będzie marża stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.


02-10-2015

Dnia 20 sierpnia tego roku zakupiłem do działalności gospodarczej samochód, odliczając z faktury 100% podatku VAT naliczonego. Od dnia nabycia prowadzę szczegółową ewidencję przebiegu, ale przegapiłem 7 dniowy termin do złożenia w urzędzie skarbowym informacji VAT-26. Złożyłem ją dopiero 3 września, zaznaczając, że pierwszy wydatek poniosłem w dniu zakupu pojazdu, czyli 20 sierpnia. Czy postąpiłem prawidłowo i czy za sierpień faktycznie mogłem odliczyć 100% kwoty VAT-u od zakupu samochodu?


02-10-2015

Chcemy wziąć w leasing samochód osobowy, ale w Niemczech (niemiecka firma leasingowa). Nie będziemy go rejestrować w Polsce do czasu wykupu. To jest dla nas usługa w Euro, po jakim kursie przeliczać VAT i jak to ma się do podatku dochodowego, jesteśmy na pełnej księgowości. I najważniejsze pytanie - czy na koniec leasingu wykupując taki samochód (1% wartości pojazdu) od jego wartości będziemy liczyć WNT samochodu i związane z nim koszty nabycia czy od ceny rynkowej?


01-10-2015

Polska firma ma zamiar kupić samochody od niemieckiej firmy i sprzedać czeskiej. Wszystkie firmy mają „unijny VAT”, a transport organizuje firma czeska. Czy będzie to transakcja trójstronna? Czy polska firma musi zgłosić się do VAT-u w Niemczech, skoro będzie sprzedawała auta znajdujące się na terenie Niemiec.


01-10-2015

Spółka z o.o. sprzedała towar klientowi w Polsce. Transport został zlecony firmie transportowej, jednak część towaru została zniszczona w transporcie, tak, że klient odmówił jego przyjęcia. Całość towaru (zarówno część, która została zniszczona jak i część nadająca się do użytku lub sprzedaży) została u przewoźnika. Spółka zawarła z przewoźnikiem porozumienie, na mocy którego przeniosła na niego prawo własności towaru w zamian za odszkodowanie. Czy taka transakcja podlega opodatkowaniu VAT? Czy Spółka powinna wystawić firmie transportowej fakturę czy notę obciążeniową?


30-09-2015

Rozliczenie z pracownikiem za zakup paliwa tankowanego do baku samochodu służbowego, ale wykorzystywanego do celów prywatnych, jest odpłatną dostawą towarów, podlegającą opodatkowaniu VAT oraz obowiązkowi ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej.


02-09-2015

Czy używając samochód osobowy (prywatny) i rozliczając go kilometrówką po zmianach od 1 lipca 2015 mogę odliczać 50% VAT z faktur za paliwo w deklaracji VAT?


02-09-2015

Rozpoczynam 1 września 2015 roku działalność gospodarczą w zakresie montażu instalacji gazowych w samochodach. Usługi będą świadczone przede wszystkim dla firm transportowych, ale też dla klientów indywidualnych. Po pewnym czasie będę serwisował zainstalowane w samochodach instalacje oraz dokonywał w razie konieczności ich napraw (w tym gwarancyjnych), konserwacji i regulacji. Od kiedy muszę mieć kasę fiskalną?


01-09-2015

Polski podatnik VAT dla polskiego podatnika VAT wykonał usługę transportu, wystawił w czerwcu fakturę ze stawką 23% VAT i tak też zostało to ujęte w deklaracji VAT za czerwiec. W lipcu okazało się, że była to usługa transportu międzynarodowego i wystawiono korektę stosując VAT 0%. Na ten moment podatnik nie posiada dokumentacji wskazanej w art. 83 ust. 5 ustawy. Kiedy ująć korektę w deklaracji VAT - czerwiec czy lipiec?


01-09-2015

Polski podatnik VAT świadczy usługę przewozu towarów na terytorium Niemiec dla podatnika VAT niemieckiego (ale nie zarejestrowanego dla podatku VAT UE). Usługa wykonywana jest całkowicie na terytorium Niemiec. Jak polski podatnik ma opodatkować VAT taką usługę (podlega zwolnieniu i opodatkowaniu przez usługobiorcę w kraju gdzie usługobiorca ma siedzibę?). Czy na FV ma być adnotacja ODWROTNE OBCIĄŻENIE? Jak taką usługę wykazać w deklaracji VAT 7 i czy należy ją wykazywać w VAT-UE?


01-09-2015

Firma transportowa zarejestrowana w Polsce przewozi na zlecenie firmy Holenderskiej osoby do pracy do Włoch. Faktura VAT jest wystawiana jako przewóz osób ze stawką 8% do granicy i dalej jako stawka np. Gdzie należy wykazywać kwoty w deklaracji VAT-7, czy jest to pozycja 11 deklaracji VAT-7? Wcześniej było to wykazywane w pozycjach 11 i 12 oraz była robiona deklaracja VAT-UE i te kwoty z 3 miesięcy były wykazywane w pozycji E. Jak prawidłowo skorygować te błędne rozliczenia w deklaracjach?

Polska firma również występuje o zwrot podatku VAT z faktur za paliwo z Austrii. Czy prowadząc transport osób może tak postępować? Nadmieniam, że kwoty zwrotu VAT-u są księgowane w pozycji przychody i jest odprowadzany podatek dochodowy. Obie firmy - Polska i Holenderska są zarejestrowane jako VAT-UE.


01-09-2015

Rozliczam się z VAT kwartalnie, moja firma zajmuje się eksportem towarów. Mam dokument IE599, data przyjęcia na nim 31 marca 2015 roku, data wyprowadzenia 1 kwietnia 2015 roku. jak to będzie do VAT - I czy II kwartał? Sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, jak również nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.


24-08-2015

Usługa kompleksowa, na którą składa się usługa transportowa z Niemiec do Polski oraz składowanie towaru, nie podlega opodatkowaniu w Polsce.


03-08-2015

Prowadzę działalność gospodarczą nr PKD 45.11.Z (handel samochodami). Zakupiłem samochód na umowę kupna-sprzedaży na imię i nazwisko tylko i wyłącznie do celów prywatnych (nie ujmowałem w ewidencji środków trwałych ani w towarach handlowych). Czy przy sprzedaży mam obowiązek sprzedać go na fakturę VAT marża i zaewidencjonować w księgach firmy czy też sprzedaję go na umowę sprzedaży?


03-08-2015

Prowadzę działalność gospodarczą na terenie Polski i jestem podatnikiem VAT. Sprzedaję opony, felgi nowe i używane. Używane opony sprowadzam ze Szwajcarii. Przy wjeździe do Polski na granicy płacę cło i podatek VAT 23%. Co zrobić żebym mógł te używane opony sprzedawać dalej w Polsce w procedurze VAT marża? Sprowadzam również do Polski opony i felgi używane z Niemiec. Firma od której kupuję towar jest podatnikiem VAT. Robię to na zasadzie wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru ze stawką 0%. Towar odsprzedaje dalej do klientów indywidualnych lub firm, jest to towar używany. Czy mogę odsprzedawać go dalej w Polsce lub do krajów EU w procedurze VAT marża ?


03-08-2015

W marcu 2015 roku kupiłem samochód osobowy. Został odliczony pełny podatek naliczony. Samochód został wprowadzony do ewidencji ŚT a do urzędu skarbowego został złożony VAT-26. Samochód posiadał ubezpieczenie. W czerwcu 2015 roku w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia samochód uległ spaleniu, został całkowicie zniszczony. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie netto wykazanej na fakturze zakupu. Wrak samochodu został sprzedany, a podatek należny wykazany w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2015 roku. Czy w takiej sytuacji powinienem dokonać korekty podatku naliczonego, gdyż pojazd nie był wykorzystywany przez okres 5 lat?


03-08-2015

Zalegałem z podatkiem VAT i urząd sprzedał samochód, który kupiłem na działalność gospodarczą. Otrzymałem fakturę VAT w związku ze sprzedażą licytacyjną. Czy powinienem zapłacić VAT od sprzedaży auta?


03-08-2015

Jestem czynnym podatnikiem VAT i prowadzę PKPiR. Kupuję towar od kontrahenta z Włoch i on będzie wysyłał ten towar bezpośrednio do USA i organizował transport. W jaki sposób mam rozliczyć tą transakcję? Czy nabycie towarów od Włocha stanowi WNT?


03-08-2015

W latach 2011-2013 prowadziłem warsztat samochodowy, nie posiadałem kasy fiskalnej. Od 1 czerwca 2015 roku znowu prowadzę warsztat samochodowy, ale w chwili obecnej świadczę usługi polegające wyłącznie na montażu i czyszczeniu klimatyzacji w samochodach. W większości usługi świadczone są dla firm, w mniejszym stopniu dla osób fizycznych. Od 1 grudnia po uzyskaniu uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów będę świadczył również usługi badań i przeglądów technicznych także dla osób prywatnych. Jeśli zacznę świadczyć takie usługi to od kiedy muszę mieć kasę fiskalną.


30-07-2015

W związku ze zmianą przeznaczenia samochodu osobowego, tj. wykorzystywaniem go do czynności podlegających opodatkowaniu, Podatnik nie ma prawa do odliczenia odpowiedniej części podatku naliczonego poprzez zastosowanie korekty podatku naliczonego, bowiem nigdy nie nabył prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem przedmiotowego samochodu.


21-07-2015

Rolnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego poniesionego przy zakupie ciągnika rolniczego, przy czym powinien dokonywać odliczenia 1/5 kwoty podatku naliczonego za każdy rok wykorzystywania go do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.


13-07-2015

Podatnik nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, korzystając z pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z naprawami i przeglądami samochodów przeznaczonych wyłącznie na najem, bez konieczności składania informacji VAT-26.


07-07-2015

Nieodpłatne przekazanie przez Podatnika samochodu osobowego na cele osobiste, wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, nie będzie podlegało ustawie o podatku od towarów i usług.


BUDOWNICTWO


GMINY I POWIATY


NIERUCHOMOŚCI


OCHRONA ZDROWIA


OŚWIATA I KULTURA


TRANSPORT 
KALKULATORY

 

PKWiU 2008

 

USTAWA O VAT 2015