Ksiegowego.pl -- VAT W BRANŻACH -- TRANSPORT

Attribute Type Value
offset boolean false
year boolean false
month boolean false
day boolean false
namefilter boolean false
0

Sortuj:
POKAŻ TYTUŁY Z NAGŁÓWKAMI   POKAŻ TYTUŁY

13-10-2016

Dokumenty W-Z nie są wymagane w celu określenia podatku VAT z tytułu sprzedaży przez Spółkę towarów na terytorium kraju


30-09-2016

Jesteśmy firmą świadczącą usługi transportu na terytorium kraju ale również poza nim. Zdarza się, że otrzymujemy od kontrahenta z zagranicy faktury za usługę z wpisaną datą sprzedaży niezgodną z CMR. Jak należy dokonać rozliczeń w zakresie podatku VAT oraz jaką datę przyjąć do kursu waluty? Zdarza się również, że refakturujemy na rzecz kontrahenta krajowego towary nabyte w ramach WNT. Zdarza się, że kontrahent zapomni rozliczyć się z pasów zabezpieczających towar i zabiera je z powrotem do kraju, za co my jesteśmy obciążani. Jaka data sprzedaży powinna być wzięta pod uwagę, ta z CMR czy z faktury, którą otrzymaliśmy od kontrahenta zagranicznego? 


30-09-2016

Firma zakupiła kilka samochodów osobowych, które służyć będą przedstawicielom handlowym w ich pracy. Ze względu na specyfikę pracy handlowców i niekiedy używanie przez nich samochodów do celów prywatnych (nieodpłatnie) firma nie złożyła VAT-26. W związku z tym odliczaniu podlega tylko 50% podatku naliczonego, zarówno od zakupionych samochodów, paliwa i serwisowania. W celach reklamowych postanowiono okleić samochody reklamą, a usługę wykonała specjalistyczna firma poligraficzna. Czy od usługi oklejenia samochodu należy także odliczyć 50% podatku naliczonego w kontekście braku złożonego VAT-26?


27-09-2016

Przy sprzedaży autobusu Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z procedury opodatkowania marżą, ponieważ spełnione zostaną określone warunki określone w art. 120 ust. 4 oraz ust. 10 ustawy.


16-09-2016

Usługi komercyjnego transportu sanitarnego osób świadczone ze względów medycznych, przy użyciu specjalistycznych środków transportu sanitarnego, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.


31-08-2016

Podatnik prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą i jest jednocześnie razem z żoną wspólnikiem spółki cywilnej. W ewidencji środków trwałych firmy jednoosobowej jest samochód, który podatnik chciałby przekazać do s.c. W jaki sposób należy tego dokonać optymalizując zobowiązanie w podatku VAT? Małżonkowie nie posiadają rozdzielczości majątkowej a przy zakupie samochodu (ciężarowego) odliczony został VAT naliczony.


31-08-2016

Jesteśmy firmą spedycyjną, zatrudniającą do wykonywania transportów podwykonawców. Bardzo często zdarza się, że z powodu niedbalstwa klient wpisuje błędną datę sprzedaży. Zamiast wziąć ją z dokumentu CMR, jako datę rozładunku wpisywana jest data planowanego rozładunku-czyli pierwotnie ustalona ze spedytorem. Czy na podstawie faktur zakupu z błędnie wpisaną datą sprzedaży mogę odliczyć podatek VAT i czy konieczne jest wystawianie za każdym razem noty korygującej. Nie ukrywam, że liczba błędów jest spora i nie zawsze otrzymujemy potwierdzoną notę korygującą.


31-08-2016

Świadczymy usługi transportu międzynarodowego towarów w kontenerach, które korzystają z preferencyjnej stawki VAT 0%. Jak należy opodatkować opłaty drogowe, kary umowne lub mandaty, którymi zgodnie z umową są obciążani nasi zleceniodawcy? Nasi kontrahenci chcą mieć wyszczególnione na fakturze poszczególne pozycje, którymi są obciążani. Czy wszystkie pozycje należy opodatkować tak jak usługę główną transportu międzynarodowego, tj. stawką 0%? W tym miesiącu otrzymaliśmy fakturę z firmy niemieckiej z siedzibą w Hamburgu za zdanie kontenera w transporcie z adnotacją art. 144 dyrektywy 2006/112/EC. Czy w tej sytuacji należy rozpoznać import usług, czy może jest to czynność zwolniona z podatku VAT?


30-08-2016

Podatnikowi nie zatrudniającemu pracowników, nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia 100% podatku VAT od nabycia drugiego samochodu osobowego na potrzeby tylko firmowe, jak również od wydatków eksploatacyjnych związanych z jego użytkowaniem.


18-08-2016

Przedsiębiorca dokonując sprzedaży samochodu wycofanego uprzednio z działalności gospodarczej nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.


12-08-2016

Przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży winiet za pośrednictwem kasy rejestrującej, bowiem świadczona usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.


12-08-2016

Usługi polegające na transporcie lotniczym pasażerskim nieregularnym w celach widokowych będzie opodatkowany stawką preferencyjną, tj. 8%.


31-07-2016

Zawarto umowę leasingu samochodu na spółkę cywilną. Z racji tego, że jeden ze wspólników używał samochód tylko prywatnie to żadne koszty nie zostały ujęte w działalności gospodarczej a VAT nie był odliczany (wspólnik opłacał leasing z osobistych pieniędzy). Firma leasingowa nie chciała dokonać cesji, ani tez nie chce faktury sprzedaży wystawić na wspólnika aby samochód od razu przeszedł na niego. Firma leasingowa wystawia fakturę za samochód na spółkę cywilną. Co i jak zrobić aby ten samochód nie figurował w spółce i mógł być przejęty do majątku prywatnego wspólnika? 


31-07-2016

Mamy samochód osobowy służbowy używany wyłącznie do celów firmowych - zgłoszony na VAT-26 do US. Zarząd postanowił udostępnić nieodpłatnie ten samochód spółce matce. Czy mamy spisać umowę wynajmu i oni tam złożą swój VAT-26, a my nadal będziemy odliczać 100%?


31-07-2016

Jadę na urlop do Chorwacji na wczasy samochodem z leasingu (DG). Wykorzystuję go również do celów prywatnych, zatem odliczam 50% podatku od wydatków eksploatacyjnych i od paliwa. Przy granicy polsko-czeskiej zamierzam zatankować do pełna w Polsce 100 litrów paliwa (50 litrów bak samochodu + 50 litrów kanistry) - czy mogę odliczyć 50% VAT od całego tankowania. Czy dla fiskusa ma znaczenie, że będąc mieszkańcem Szczecina faktura na paliwo będzie z okolic Jeleniej Góry, skoro wykorzystuję samochód do celów mieszanych?


31-07-2016

Prowadzę firmę transportową jestem VAT-owcem i posiadam VAT UE. Moje samochody ciężarowe świadczą usługi transportowe na terenie krajów UE najwięcej tras jest na terenie Niemiec skąd otrzymuję faktury za paliwo oraz „obroty zgodne z procedurą samonaliczenia podatku VAT” - opłata za 5 EURO w Niemczech. Kwota euro z faktury 2 po przeliczeniu na PL według kursu wynosi 8,51, po naliczeniu vat należnego i naliczonego od tej kwoty, w której pozycji deklaracji VAT7 mam ją wykazać. Czy to import czy wewnątrzwspólnotowe nabycie usług? Zakupiłem w Niemczech używany samochód osobowy na cele działalnosci gospodarczej i na fakturze wystawionej przez sprzedającego obok kwoty sprzedaży 7.500 euro widnieje adnotacja „MwSt’’, co oznacza?


20-07-2016

Podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia 100% podatku VAT od nabycia pojazdu przeznaczonego do przewozu 15 osób, jak również od wydatków eksploatacyjnych związanych z jego użytkowaniem.


13-07-2016

Przedsiębiorca będzie miał prawo do zastosowania procedury opodatkowania marży przy sprzedaży firmowego samochodu osobowego nabytego w celu dalszej odsprzedaży.


30-06-2016

Jesteśmy firmą produkującą powozy konne, które tak jak inne urządzenia czasem ulegają awarii. Klienci w takiej sytuacji zwracają się do nas jako producentów powozów o sprzedaż części, która uległa awarii (np. zacisk hamulcowy - nie produkowany w naszej firmie). W związku z powyższym mamy następujące pytanie: czy sprzedaż (wysłanie) części do powozu należy traktować jako naprawę (serwis) pojazdu?


30-06-2016

Polska spółka (podatnik VAT-UE) dokonuje dostawy towaru dla klienta ze Szwecji, jednak ma dostarczyć towar do podwykonawcy klienta w Estonii. Z tego co wiemy, klient szwedzki nie jest zarejestrowany na VAT w Estonii (podaje numer VAT szwedzki), nie zamierza też sprzedać tego towaru w Estonii, tylko po wykonaniu na nim usługi przewieźć go do Szwecji. Czy polska spółka może zastosować stawkę VAT 0%, jeżeli mamy CMR, z którego wynika, że towar został dostarczony do Estonii, a klient ma szwedzki numer VAT?


30-06-2016

Firma X zawarła umowę z firmą Y na wynajem auta ciężarowego. Firma X będzie wystawiała fakturę za czynsz oraz obciążała firmę Y kosztami związanymi z wynajmowanym autem (m. in. polisy ubezpieczeniowe czy podatek od środków transportu). Czynsz będzie opodatkowany stawką podstawową (23%). Pytanie jaką stawkę należy zastosować przy refakturowaniu kosztów polisy czy podatku od środków transportu? 23% jako składową kwoty wynajmu, czy ZW jako zwolnienie przedmiotowe? 


30-06-2016

Podatnik polski świadczący usługi transportu międzynarodowego przewozi towar z Polski do Szwajcarii na zlecenie podatnika szwajcarskiego - moim zdaniem usługa ta nie podlega VAT w Polsce. Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1a ustawy o VAT jest to usługa transportu międzynarodowego i na podstawie art. 28b ust. 1 tej ustawy miejscem ich świadczenia jest terytorium Szwajcarii.

  1. Czy usługa ta jest wykazywana w deklaracji VAT-7, a jeżeli tak to czy w pozycji 11?
  2. Czy na fakturze potrzebna jest adnotacja „odwrotne obciążenie”, a jeżeli nie czy taka faktura jest prawidłowa jeśli taka adnotacja jest, lub czy trzeba w takim przypadku wystawić fakturę korygującą dotyczącą usunięcia tej adnotacji?

30-06-2016

  1. Czy na podstawie paragonu lub pokwitowania na przejazd drogą płatną (w celach związanych z działalnością) można odliczyć podatek?
  2. Czy na podstawie pokwitowań za parkingi miejskie (wygenerowane przez parkomat lub wystawione przez osoby upoważnione do wystawiania w imieniu miasta/gminy) można rozliczyć podatek?

Od osób zajmujących się pobieraniem takich opłat ciężko uzyskać faktury.


30-06-2016

W czerwcu szkoła zorganizowała wycieczkę zagraniczną dla uczniów szóstych klas. Jeden z rodziców zażądał faktury dokumentującej koszty wycieczki. Czy szkoła powinna wystawić taką fakturę, z jakim VAT?


30-06-2016

Czy gmina może odliczyć 50% VAT od zakupu w 2015 roku i eksploatacji samochodu dla prezydenta miasta (poprzez korektę 2015 roku) - 50% jak firmy do celów mieszanych? I czy od zakupu w 2015 roku systemu do ewidencji czasu można odliczyć w jakiejś części VAT? - też poprzez korektę 2015 roku.

Jak to byłoby w 2016 roku kiedy obowiązuje preproporcja?