Ksiegowego.pl -- VAT W BRANŻACH -- TRANSPORTAttribute Type Value
0 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>node_id string 2
>parent_node_id string 1
>main_node_id string 2
>contentobject_id string 57
>contentobject_version string 10
>contentobject_is_published string 1
>depth string 1
>sort_field string 8
>sort_order string 1
>priority string 0
>modified_subnode string 1406707203
>path_string string '/1/2/'
>path_identification_string string ''
>remote_id string 'f3e90596361e31d496d4026eb624c983'
>is_hidden string 0
>is_invisible string 0
>name string 'Ksiegowego.pl'
>data_map array Array(7)
>object object[eZContentObject] Object
>subtree array Array(6445)
>children array Array(33)
>children_count string 33
>view_count integer 0
>contentobject_version_object object[eZContentObjectVersion] Object
>sort_array array Array(1)
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_create boolean false
>can_edit boolean false
>can_hide boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_add_location boolean false
>can_remove_location boolean false
>can_view_embed boolean false
>is_main boolean true
>creator object[eZContentObject] Object
>path_with_names string ''
>path array Array(0)
>path_array array Array(2)
>parent object[eZContentObjectTreeNode] Object
>url string ''
>url_alias string ''
>class_identifier string 'frontpage'
>class_name string 'Frontpage'
>hidden_invisible_string string '-/-'
>hidden_status_string string 'Widoczny'
>classes_js_array string '[{"classID":53,"name":"Access_one_day"},{"classID":54,"name":"Access_one_day1"},{"classID":16,"name":"Article"},{"classID":17,"name":"Article (main-page)"},{"classID":18,"name":"Article (sub-page)"},{"classID":42,"name":"Banner"},{"classID":19,"name":"Blog"},{"classID":20,"name":"Blog post"},{"classID":52,"name":"CJW Newsletter Article"},{"classID":51,"name":"CJW Newsletter Edition"},{"classID":50,"name":"CJW Newsletter List"},{"classID":48,"name":"CJW Newsletter Root"},{"classID":49,"name":"CJW Newsletter System"},{"classID":13,"name":"Comment"},{"classID":24,"name":"Documentation page"},{"classID":55,"name":"dostep_1_dzien"},{"classID":40,"name":"Event"},{"classID":41,"name":"Event calendar"},{"classID":22,"name":"Feedback form"},{"classID":28,"name":"File"},{"classID":29,"name":"Flash"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":45,"name":"Folder VAT nale\u017cny"},{"classID":37,"name":"Forum"},{"classID":39,"name":"Forum reply"},{"classID":38,"name":"Forum topic"},{"classID":43,"name":"Forums"},{"classID":23,"name":"Frontpage"},{"classID":35,"name":"Gallery"},{"classID":36,"name":"Geo Article"},{"classID":30,"name":"Image"},{"classID":25,"name":"Infobox"},{"classID":31,"name":"Link"},{"classID":26,"name":"Multicalendar"},{"classID":27,"name":"Poll"},{"classID":21,"name":"Product"},{"classID":32,"name":"Quicktime"},{"classID":34,"name":"Real video"},{"classID":44,"name":"Silverlight"},{"classID":46,"name":"VZT Calendar"},{"classID":47,"name":"VZT Event"},{"classID":33,"name":"Windows media"}]'
>is_container string 1
1 object[eZContentObjectTreeNode] Object
>node_id string 68
>parent_node_id string 2
>main_node_id string 68
>contentobject_id string 66
>contentobject_version string 5
>contentobject_is_published string 1
>depth string 2
>sort_field string 1
>sort_order string 1
>priority string 0
>modified_subnode string 1406699865
>path_string string '/1/2/68/'
>path_identification_string string 'vat_w_branzach'
>remote_id string 'fc4ab0b164f73f01d4ae231b2b8a32fc'
>is_hidden string 0
>is_invisible string 0
>name string 'VAT W BRANŻACH'
>data_map array Array(7)
>object object[eZContentObject] Object
>subtree array Array(663)
>children array Array(4)
>children_count string 4
>view_count integer 0
>contentobject_version_object object[eZContentObjectVersion] Object
>sort_array array Array(1)
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_create boolean false
>can_edit boolean false
>can_hide boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_add_location boolean false
>can_remove_location boolean false
>can_view_embed boolean false
>is_main boolean true
>creator object[eZContentObject] Object
>path_with_names string 'VAT-W-BRANZACH'
>path array Array(1)
>path_array array Array(3)
>parent object[eZContentObjectTreeNode] Object
>url string 'VAT-W-BRANZACH'
>url_alias string 'VAT-W-BRANZACH'
>class_identifier string 'folder'
>class_name string 'Folder'
>hidden_invisible_string string '-/-'
>hidden_status_string string 'Widoczny'
>classes_js_array string '[{"classID":53,"name":"Access_one_day"},{"classID":54,"name":"Access_one_day1"},{"classID":16,"name":"Article"},{"classID":17,"name":"Article (main-page)"},{"classID":18,"name":"Article (sub-page)"},{"classID":42,"name":"Banner"},{"classID":19,"name":"Blog"},{"classID":20,"name":"Blog post"},{"classID":52,"name":"CJW Newsletter Article"},{"classID":51,"name":"CJW Newsletter Edition"},{"classID":50,"name":"CJW Newsletter List"},{"classID":48,"name":"CJW Newsletter Root"},{"classID":49,"name":"CJW Newsletter System"},{"classID":13,"name":"Comment"},{"classID":24,"name":"Documentation page"},{"classID":55,"name":"dostep_1_dzien"},{"classID":40,"name":"Event"},{"classID":41,"name":"Event calendar"},{"classID":22,"name":"Feedback form"},{"classID":28,"name":"File"},{"classID":29,"name":"Flash"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":45,"name":"Folder VAT nale\u017cny"},{"classID":37,"name":"Forum"},{"classID":39,"name":"Forum reply"},{"classID":38,"name":"Forum topic"},{"classID":43,"name":"Forums"},{"classID":23,"name":"Frontpage"},{"classID":35,"name":"Gallery"},{"classID":36,"name":"Geo Article"},{"classID":30,"name":"Image"},{"classID":25,"name":"Infobox"},{"classID":31,"name":"Link"},{"classID":26,"name":"Multicalendar"},{"classID":27,"name":"Poll"},{"classID":21,"name":"Product"},{"classID":32,"name":"Quicktime"},{"classID":34,"name":"Real video"},{"classID":44,"name":"Silverlight"},{"classID":46,"name":"VZT Calendar"},{"classID":47,"name":"VZT Event"},{"classID":33,"name":"Windows media"}]'
>is_container string 1
POKAŻ TYTUŁY Z NAGŁÓWKAMI   POKAŻ TYTUŁY29-07-2014

W stosunku do usług spedycyjnych, jako usług złożonych z usługi organizacji transportu a także usług dodatkowych, obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał z momentem wykonania usługi.


25-07-2014

Rolnik będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem maszyny rolniczej, której wartość początkowa przekracza 15.000 zł, w kolejnych latach do upływu 5-letniego okresu korekty licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.


18-07-2014

Kwota dodatkowego wynagrodzenia w postaci ryczałtu na zakup paliwa stanowi element wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu świadczenia usług zarządzania grupą sprzedażową i winna być uwzględniona w podstawie opodatkowania z tytułu świadczenia tych usług, skutkujące obowiązkiem odprowadzenia podatku należnego z tego tytułu.


11-07-2014

Podatnik, prowadząc działalność w zakresie odpłatnego świadczenia usług najmu opodatkowanych stawką w wysokości 23%, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych paliw do wynajmowanych samochodów, w tym samochodów osobowych.


01-07-2014

Otrzymałem fakturę dotyczącą nabycia paliwa (tankowanie samochodu służącego działalności gospodarczej) we Francji z naliczonym 20% podatkiem od wartości dodanej oraz fakturę za przejazd niemiecką autostradą. Czy zakup paliwa będzie stanowił WNT a opłata za autostradę jest importem usług?


30-06-2014

Prowadzę działalność polegającą na handlu używanymi samochodami zakupionymi wcześniej w krajach UE. Po sprowadzeniu w/w pojazdów do kraju odprowadzam w Urzędzie Celnym podatek akcyzowy. Dodatkowo przed sprzedażą dokonuję zazwyczaj małego remontu? Czy w przypadku sprzedaży w ramach procedury „VAT - marża”, wyliczając VAT należny mogę doliczyć podatek akcyzowy oraz naprawę samochodu do kosztów nabycia?


30-06-2014

W grudniu 2013 roku zakupiliśmy za 80.000 zł netto samochód osobowy na firmę z odliczonym 60% VAT. Teraz w lipcu ten samochód ma być sprzedany z VAT 23%. Proszę o pomoc w korekcie VAT (chodzi o te nieodliczone 40% VAT). Mam też samochód zakupiony 4 lata temu (2010) o obecnej wartości 9.000 zł; od tego nie mogę robić korekty bo wart jest mniej niż 15.000 zł ?


27-06-2014

Sprzedaż motocykla po 31 marca 2014 roku, który był wykorzystywany do działalności opodatkowanej, nie będzie korzystać ze zwolnienia w podatku VAT.


12-06-2014

Usługi polegające na przyjmowaniu zleceń telefonicznych od klientów na przewóz i przekazywaniu ich członkom Stowarzyszenia do realizacji przez radio-taxi są czynnościami podlegającymi regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług i są opodatkowane według zasad obowiązujących dla danego świadczenia.


09-06-2014

Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia usług transportowych powstaje z chwilą jej wykonania.


02-06-2014

Zwrot kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozowych stanowi dotację przedmiotową i obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje z chwilą otrzymania całości lub części dotacji.


02-06-2014

Jeżeli nieodpłatne przeniesienie nakładów w obcym środku trwałym nie służy prowadzonej działalności gospodarczej to takie przekazanie podlega opodatkowaniu.


01-06-2014

Jak rozliczyć fakturę z Firmy DKV gdzie  kwota do zapłaty za paliwo naliczona jest w euro, netto i VAT 19%. Czy możemy odliczyć VAT z danej faktury?


01-06-2014

Mam w leasingu samochód, od którego odliczam 50% VAT. Rozumiem, że 50% podatku odliczam również od wydatków na eksploatację (naprawy, opony itp.). A co z wydatkami na parking czy przejazdy autostradą? Czy tu mogę odliczyć całość podatku?


01-06-2014

Chcemy sprzedać dwa samochody osobowe. Pierwszy wykupiliśmy w 2013 z leasingu (wcześniej byliśmy leasingobiorcami). Drugi kupiliśmy w serwisie w marcu 2013, oba są w środkach trwałych. Czy możemy zastosować fakturę VAT marża? Jak by było gdybyśmy w zakresie swojej działalności mieli sprzedaż samochodów używanych (chcemy rozszerzyć o to DG) ?


02-06-2014

Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu osobowego, który jest przedmiotem dalszej odsprzedaży.


22-05-2014

Jeżeli dostawca paliwa dla Spółki ustanowił kaucję gwarancyjną w wysokości 3.000.000 zł i figuruje w wykazie podmiotów dokonujących dostawy towarów, które złożyły kaucję gwarancyjną, to Spółka w każdym wariancie jest wyłączona z odpowiedzialności za zaległości podatkowe w VAT, związane ze sprzedażą paliwa przez tego dostawcę na jej rzecz.


02-05-2014

Czy wynagrodzenie za usługi firmy niemieckiej DKV za udostępnienie kart DKV na bezgotówkowe opłacanie zakupu paliwa, usług serwisowych itp. to import usług zwolnionych z VAT. Prowadzę biuro rachunkowe, mój Klient - firma transportowa - podpisała umowę z niemiecką firmą DKV. Przedmiotem umowy jest umożliwienie bezgotówkowego opłacania zakupów paliwa, olejów, usług serwisowych kartami paliwowymi DKV. Dwa razy w miesiącu mój kontrahent otrzymuje do zapłaty zestawienie zbiorcze z załączonymi fakturami i innymi dokumentami. Faktury za zakupy paliwa dokonywane kartą paliwową DKV poza granicami kraju, ale na terenie UE były wystawiane przez firmę DKV z podatkiem od wartości dodanej, ale polska firma transportowa płaciła kwoty netto w EURO, gdyż o zwrot podatku od wartości dodanej występowała firma, z którą kontrahent polski zawarł umowę o programie fakturowania netto, która obciąża firmę niemiecką DKV. Transakcje przebiegały następująco:
Firma DKV 2 x w miesiącu obciążała polską firmę transportową m.in. prowizją 10% naliczaną od wartości podatku od wartości dodanej od zakupów towarów (paliwa i olejów) i od wartości podatku od wartości dodanej zawartych w fakturach, gdzie jest odroczony termin ich płatności.
Mam kłopot z 10% prowizją pobieraną przez DKV. Jest to na pewno import usług, ale czy są to usługi pośrednictwa finansowego, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT są zwolnione z opodatkowania?


02-05-2014

W prowadzonej działalności gospodarczej używam samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 tony samochód ma homologację. Po wyroku ETS odliczałam w całości VAT od zakupionego paliwa. W 2011 roku nie zrobiliśmy badania technicznego pojazdu i nie mamy zaświadczenia ze stacji diagnostycznej, że spełnia on warunki pozwalające na odliczanie podatku VAT od kupowanego paliwa. Czy uzyskane teraz zaświadczenie daje nam prawo po 1 kwietnia 2014 roku do odliczania w 100% podatku od paliwa? Czy takie zaświadczenie będzie „podkładką” za 2011 rok, czy należy dokonać korekty odliczeń VAT?


02-05-2014

Na potrzeby działalności gospodarczej używam w leasingu samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony. Spłaciłem już kilka rat, z których odliczałem 60% podatku VAT i wyczerpałem limit 6.000 zł. Stosując przepisy wchodzące od 1 kwietnia przysługiwałoby mi odliczanie 100% VAT, gdyż samochód używany jest wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. Wiem, że w przypadku gdy do końca marca przysługiwało odliczenie VAT w 100% a od 1 kwietnia przysługuje 50%, to aby stosować stare zasady należało zawiadomić urząd skarbowy. A co należy zrobić gdy sytuacja jest odwrotna?


18-04-2014

Rekompensata strat z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej nie będzie podlegała wliczeniu do podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.


10-04-2014

Wspólny zakup maszyny uprawnia do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego z faktur wystawionych dla nabywców będących odrębnymi podatnikami podatku VAT z tytułu prowadzonej rolniczej działalności gospodarczej do wysokości wniesionego udziału w przedmiotowym zakupie


08-04-2014

W 2009 roku nabyliśmy nowy samochód ciężarowy o ładowności powyżej 500 kg, z homologacją N1, 4 miejsca siedzące. Samochód służy działalności opodatkowanej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Przy zakupie samochodu został odliczony cały VAT od nabycia i w okresie do 31 grudnia 2010 odliczaliśmy cały VAT od paliwa. Od 2011 roku do końca 2013 roku nie był odliczany VAT od paliwa. Proszę o potwierdzenie prawidłowości tych odliczeń i informację jak powinno być od 1 stycznia 2014 z odliczaniem VAT od paliwa i od 1 kwietnia 2014 z innymi odliczeniami?


31-03-2014

Moja firma ma samochody, które są używane przez pracowników również na cele prywatne, jednakże pracownicy ci są co miesiąc obciążani fakturą za prywatne wykorzystanie pojazdów. Czy od 1 kwietnia mamy prawo do odliczenia całości VAT od rat leasingowych i innych wydatków na te pojazdy?


31-03-2014

Jesteśmy Spółką z o.o. świadczącą usługi konfekcjonowania, uszlachetniania dla kontrahenta spoza UE. Usługa jest wykonywana z powierzonego surowca. Surowiec ten jest dostarczany z portu w Gdyni, po dokonanej odprawie i transportowany do naszej Spółki przez wynajęty przez nas transport. Transport odbywa się na terytorium kraju. Wszelkie koszty związane z odprawą surowca oraz spedycji ponosi nasza Spółka. Umówieni jesteśmy z naszym kontrahentem, że będziemy refakturować  zarówno koszty transportu jak i koszty odprawy surowca, które zostały poniesione przez naszą Spółkę. Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy refakturowaniu w/w usług wystawiając fakturę VAT na zagranicznego kontrahenta (spoza UE)? Za usługę konfekcjonowania, uszlachetniania wystawiamy fakturę po zrealizowanej usłudze. Jaką stawkę VAT zastosować przy usłudze konfekcjonowania dla zagranicznego kontrahenta (spoza UE)?