Ksiegowego.pl -- VAT W BRANŻACH -- TRANSPORT

Attribute Type Value
offset boolean false
year boolean false
month boolean false
day boolean false
namefilter boolean false
0

Sortuj:
POKAŻ TYTUŁY Z NAGŁÓWKAMI   POKAŻ TYTUŁY

20-07-2016

Podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia 100% podatku VAT od nabycia pojazdu przeznaczonego do przewozu 15 osób, jak również od wydatków eksploatacyjnych związanych z jego użytkowaniem.


13-07-2016

Przedsiębiorca będzie miał prawo do zastosowania procedury opodatkowania marży przy sprzedaży firmowego samochodu osobowego nabytego w celu dalszej odsprzedaży.


30-06-2016

Jesteśmy firmą produkującą powozy konne, które tak jak inne urządzenia czasem ulegają awarii. Klienci w takiej sytuacji zwracają się do nas jako producentów powozów o sprzedaż części, która uległa awarii (np. zacisk hamulcowy - nie produkowany w naszej firmie). W związku z powyższym mamy następujące pytanie: czy sprzedaż (wysłanie) części do powozu należy traktować jako naprawę (serwis) pojazdu?


30-06-2016

Polska spółka (podatnik VAT-UE) dokonuje dostawy towaru dla klienta ze Szwecji, jednak ma dostarczyć towar do podwykonawcy klienta w Estonii.

Z tego co wiemy, klient szwedzki nie jest zarejestrowany na VAT w Estonii (podaje numer VAT szwedzki), nie zamierza też sprzedać tego towaru w Estonii, tylko po wykonaniu na nim usługi przewieźć go do Szwecji. Czy polska spółka może zastosować stawkę VAT 0%, jeżeli mamy CMR, z którego wynika, że towar został dostarczony do Estonii, a klient ma szwedzki numer VAT?


30-06-2016

Firma X zawarła umowę z firmą Y na wynajem auta ciężarowego. Firma X będzie wystawiała fakturę za czynsz oraz obciążała firmę Y kosztami związanymi z wynajmowanym autem (m. in. polisy ubezpieczeniowe czy podatek od środków transportu). Czynsz będzie opodatkowany stawką podstawową (23%). Pytanie jaką stawkę należy zastosować przy refakturowaniu kosztów polisy czy podatku od środków transportu? 23% jako składową kwoty wynajmu, czy ZW jako zwolnienie przedmiotowe? 


30-06-2016

Podatnik polski świadczący usługi transportu międzynarodowego przewozi towar z Polski do Szwajcarii na zlecenie podatnika szwajcarskiego - moim zdaniem usługa ta nie podlega VAT w Polsce. Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1a ustawy o VAT jest to usługa transportu międzynarodowego i na podstawie art. 28b ust. 1 tej ustawy miejscem ich świadczenia jest terytorium Szwajcarii.

  1. Czy usługa ta jest wykazywana w deklaracji VAT-7, a jeżeli tak to czy w pozycji 11?
  2. Czy na fakturze potrzebna jest adnotacja „odwrotne obciążenie”, a jeżeli nie czy taka faktura jest prawidłowa jeśli taka adnotacja jest, lub czy trzeba w takim przypadku wystawić fakturę korygującą dotyczącą usunięcia tej adnotacji?

30-06-2016

  1. Czy na podstawie paragonu lub pokwitowania na przejazd drogą płatną (w celach związanych z działalnością) można odliczyć podatek?
  2. Czy na podstawie pokwitowań za parkingi miejskie (wygenerowane przez parkomat lub wystawione przez osoby upoważnione do wystawiania w imieniu miasta/gminy) można rozliczyć podatek?

Od osób zajmujących się pobieraniem takich opłat ciężko uzyskać faktury.


30-06-2016

W czerwcu szkoła zorganizowała wycieczkę zagraniczną dla uczniów szóstych klas. Jeden z rodziców zażądał faktury dokumentującej koszty wycieczki. Czy szkoła powinna wystawić taką fakturę, z jakim VAT?


30-06-2016

Czy gmina może odliczyć 50% VAT od zakupu w 2015 roku i eksploatacji samochodu dla prezydenta miasta (poprzez korektę 2015 roku) - 50% jak firmy do celów mieszanych? I czy od zakupu w 2015 roku systemu do ewidencji czasu można odliczyć w jakiejś części VAT? - też poprzez korektę 2015 roku.

Jak to byłoby w 2016 roku kiedy obowiązuje preproporcja?


30-06-2016

  1. Czy na podstawie paragonu lub pokwitowania na przejazd drogą płatną (w celach związanych z działalnością) można odliczyć podatek?
  2. Czy na podstawie pokwitowań za parkingi miejskie (wygenerowane przez parkomat lub wystawione przez osoby upoważnione do wystawiania w imieniu miasta/gminy) można rozliczyć podatek?

Od osób zajmujących się pobieraniem takich opłat ciężko uzyskać faktury.


29-06-2016

Spółka refakturując koszt transportu osobowego na klienta, może zastosować taką samą stawkę podatku VAT jak na fakturze od podwykonawcy, tj. 8%.


13-06-2016

Przedsiębiorcy przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatku związanego z zakupem miejsca postojowego.


06-06-2016

Usługa wynajmu samochodów na rzecz klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.


31-05-2016

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie auto-handlu. W miesiącu marcu zawarłem umowę komisu z osobą fizyczną w ramach której miałem sprzedać samochód za kwotę 80.000 zł, prowizja od komitenta została ustalona na kwotę 5% brutto i ma być potrącona od kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

W miesiącu kwietniu zawarłem przedwstępną umowę sprzedaży i otrzymałem 20.000 zł zaliczki od przyszłego nabywcy tytułem sprzedaży samochodu. Ostateczna cena sprzedaży została ustalona na kwotę 80.000 zł. Sprzedaż samochodu nastąpi w miesiącu maju w procedurze VAT-marża „towary używane” po uzyskaniu przez nabywcę kredytu na zapłatę pozostałej kwoty. Czy i w jaki sposób powinienem opodatkować zaliczkę uzyskaną na poczet sprzedaży samochodu?


31-05-2016

Mamy klienta na samochód ciężarowy, siedziba firmy Włochy, a samochód płynie promem do Dubaju. Nie będę miała potwierdzenia, że samochód dotarł do Włoch. Dodam, że samochód nabywca sam odbiera od nas z firmy. Mogę zastosować 0% VAT?


31-05-2016

Firma prowadzi usługi transportowe (osób) opodatkowane stawką 8%. Chce rozpocząć także świadczenie usług turystycznych tzn. oferować usługę transportową wraz z usługą hotelową, biletami wstępu do zwiedzanych obiektów etc. Jak w takim przypadku wygląda opodatkowanie podatkiem VAT takiej kompleksowej usługi, według jakiej stawki? Czy stawka będzie mieszana tzn. 8% na transport i 23% na usługę turystyczną (bilety wstępów kupowane na VAT 8%)? Czy na zasadzie marży podobnie jak sprzedaż samochodów używanych?


30-05-2016

Opłata za przestój winna być udokumentowana notą obciążeniową.


19-05-2016

Usługa dzierżawy autobusu wraz z kierowcą opodatkowana jest 8% stawką podatku VAT.


17-05-2016

Przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od zakupu samochodu kempingowego na wynajem.


10-05-2016

Przedsiębiorcy wykorzystującemu motocykl zarówno do działalności gospodarczej jak i celów prywatnych, będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej jego nabycie oraz od wydatków związanych z zakupem paliwa, przeglądów technicznych i części związanych z jego eksploatacją.


28-04-2016

Nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste, natychmiast po jego wykupie, nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.


21-04-2016

Transakcja nabycia kontenerów na terenie Niemiec od sprzedawcy będącego przedsiębiorcą zagranicznym pochodzącym spoza Unii Europejskiej i niezidentyfikowanym dla potrzeb podatku od wartości dodanej na terenie Unii Europejskiej stanowi dla nabywcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium Polski.


14-04-2016

Prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 0% dla świadczonej usługi transportowej ma podmiot, posiadający dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT oraz potwierdzony przez urząd celny dokument, z którego wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.


04-04-2016

W 2103 roku agencja bankowa zakupiła 2 samochody osobowe: jeden na fakturę VAT marża, drugi na fakturę bez prawa do odliczenia VAT. Zakładaliśmy, że po określonym czasie użytkowania dokonamy sprzedaży tych aut. Proporcja, o której mowa w art.90 ust.2, za 2013 rok wyniosła 3% (usługi pośrednictwa leasingu). Błędnie odliczono VAT z faktury dotyczącej drugiego samochodu za opony i przegląd wg proporcji, bowiem samochód ten wykorzystywany był w całości do działalności zwolnionej. Proporcja za 2014 i 2015 wynosiła 1% i uznaliśmy, że wynosi ona 0% i nie odliczano VAT. W marcu 2016 roku skończyła się umowa z bankiem i sprzedaję samochody.

  1. Czy pierwszy samochód mogę sprzedaż na fakturę VAT marża?
  2. Czy mogę zrobić korektę błędnie odliczonego w 2013 roku podatku VAT i sprzedać drugi samochód ze stawką zw.?

31-03-2016

Nasz kierowca w Niemczech miał wypadek - nie z jego winy. Auto było na tyle popsute, że musiało trafić do niemieckiego warsztatu samochodowego, gdzie zostało naprawione. Za ową naprawę zapłacił ubezpieczyciel auta, które dokonało wypadku. Dziś otrzymaliśmy fakturę od tego warsztatu wystawioną na naszą firmę z informacją, że mamy zapłacić im podatek VAT naliczony na przedmiotowej fakturze. Czy mamy zapłacić ten podatek i co mamy zrobić z tą fakturą?