1. Przejechane kilometry

Rodzaj pojazdu:
Stawka za km przebiegu:
Liczba przejechanych km:


Koszt za paliwo do zwrotu: 0,00 zł.

2. Ryczałt miesięczny

Rodzaj pojazdu:
Stawka za km przebiegu:
Mesięczny limit kilometrów:
Liczba dni nieobecności w pracy:


Ryczałt za paliwo wynosi: 0,00 zł.