Kalkulator podaje wartość odsetek za zwłokę od zaległosci podatkowych i składkowych. (zobacz opis)

Stawka podatkowa:
podstawowa
obniżona 50% (obniżona stawka odsetek 50% obowiązuje od 01.01.2016 r.)
podwyższona 150% (podwyższona stawka odsetek 150% obowiązuje od 01.01.2016 r.)
Podaj wartość kwoty zobowiązania:
Termin płatności:
(odsetki liczone są od następnego dnia
po terminie płatności)
Dzień zapłaty należności: