Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

18 stycznia 2018

22.12.2011 Wykazy towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

0 418

Wersja obowiązująca od 19.01.2018

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

19.01.2018 - ... (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2018 poz. 146

01.01.2018 - 18.01.2018

zm. Dz.U. 2017 poz. 2438

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 2...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź