Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników
Aktualności

Usługa najmu mieszkania i miejsca postojowego

Skoro Podatnik nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy, a wartość sprzedaży opisanych we wniosku usług najmu zarówno mieszkania jak i  miejsca postojowego – nie mających chara...

24 maja 2022

Sprzedaż działki dotychczasowemu dzierżawcy

Gmina sprzedaje działkę. Do tej pory co roku Gmina wystawiała fakturę ze stawka 23% - dzierżawa gruntów. Teraz działka będzie sprzedana bezprzetargowo dla tego samego właściciela na własność. Właścici...

19 maja 2022

Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej datków otrzymanych...

Osoba, która wykonuje występy uliczne na nadmorskich promenadach, które polegają na wykonywaniu wszelkiego rodzaju trików z piłką odbywających się przy muzyce, nie będzie zobowiązana do prowadzenia ew...

16 maja 2022

Skutki podatkowe dokonywania transakcji przy użyciu kart paliwowych...

Spółka będzie miała obowiązek traktowania nabyć dokonywanych przez Klientów z użyciem kart paliwowych jako odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług dokonywane przez Spółkę na rzecz Klient...

6 maja 2022