Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników
Aktualności

Obowiązek stosowania oznaczenia kodu „TP”

Z uwagi na występujące powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy, między Skarbem Państwa a ZOZ, między poszczególnymi oddziałami, między ZOZ a pozostałymi jednostkami podległymi lub nad...

10 maja 2021

Rejestracja do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych...

Z dniem 1 lutego 2021 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 72) uruchomiony został Central...

6 maja 2021

Dobrowolny MPP

Kontrahent ma prawo do odmowy przyjęcia płatności przy zastosowaniu metody split payment. Bowiem zastosowanie dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności odbywa się na zasadzie swobody umów (na co z...

4 maja 2021

Ostateczna wersja objaśnień MF do pakietu SLIM VAT

23 kwietnia Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczną wersję objaśnień podatkowych w zakresie pakietu SLIM VAT. 

30 kwietnia 2021