Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników
Aktualności

Rozpoczęcie działalności montażu klimatyzacji a kasa on-line...

Rozpoczynam w miesiącu październiku 2021 roku działalność gospodarczą w zakresie instalacji klimatyzacji. Klimatyzacja będzie zakładana w instytucjach i domach/mieszkaniach prywatnych. Czy muszę mieć...

20 września 2021

Zastosowanie „ulgi na złe długi”

W stosunku do faktur dokumentujących wierzytelności za dostarczone dłużnikom towary, wystawionych w latach 2015-2017, w sytuacji gdy upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym faktury te został...

16 września 2021

Sprzedaż wysyłkowa a limit zwolnienia podmiotowego

Wartość sprzedaży dokonywaną przez Podatnika wysyłkowo na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jak również na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, należy...

13 września 2021

Objaśnienia MF do pakietu VAT e-commerce

Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe do pakietu VAT e-commerce w formie przewodnika zawierającego praktyczne przykłady.

9 września 2021