Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

1 stycznia 2019

28.12.2018 Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

0 520

Wersja obowiązująca od 01.01.2019

Zastępuje rozporządzenie z 20.12.2017 (poz. 2454)

POLECAMY

 Obowiązywanie wersji:

 

01.01.2019 - ... (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2018 poz. 2519

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 28 grudnia 2018 rw sprawie zwolnień z obowiązku pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź