Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , KASY REJESTRUJĄCE

30 października 2018

Jak opisać usługi stomatologiczne na paragonie fiskalnym

0 640

Jestem lekarzem stomatologiem i będę stosowała kasę fiskalną ponieważ otwieram prywatny gabinet. Jak mam opisywać swoje usługi na paragonie fiskalnym?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Oznaczenia nazw towarów do oferowanego asortymentu lub świadczonej usługi należy konstruować tak, aby do świadczonej usługi można było przyporządkować odpowiednią stawkę podatku oraz, by zastosowana nazwa na paragonie była zgodna z rodzajem wykonanej usługi, w ten sposób umożliwiamy klientowi kontrolę dokonanego zakupu. Wyklucza to zatem możliwość stosowania nazw grup wykonywanych usług np. „usługa stomatologiczna”

UZASADNIENIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących:

  • paragon fiskalny zawiera, co najmniej nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację,

  • paragon fiskalny musi być czytelny i umożliwić nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Może zawierać w miejscu określonym dla nazwy, również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

Cytowane powyżej przepisy mają na celu wyeliminowanie sytuacji, w których podatnicy prowadząc ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej posługują się nazwami grupującymi oferowane usługi. Obecnie nazwy uwzględniające „jednoznaczne” identyfikowanie towarów/usług i związane z tym właściwe przyporządkowanie stawek podatku VAT określa sam podatnik, sposób dokonania tej identyfikacji w dużej mierze uzależniony jest od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. W tym przypadku lekarz stomatolog, który posiada wiedzę na temat zakresu udzielanych świadczeń powinien dostosować nazewnictwo w kasie fiskalnej w taki sposób, aby odbiorca na podstawie otrzymanego paragonu był w stanie zidentyfikować nabytą usługę. Prawidłowo określone nazwy towarów/usług powodują, iż paragon fiskalny w pełnym stopniu spełnia funkcję kontrolną, ochronną oraz informacyjną, co jest szczególnie ważne nie tylko z punktu widzenia konsumenta lecz również z punktu widzenia organów KAS. Przepisy nie wykluczają również stosowania przy określaniu nazw skrótów, z których podatnicy od dawna korzystają.

W konsekwencji Czytelniczka powinna używać oznaczenia nazw świadczonych usług nie tylko w taki sposób, aby do nich można było przyporządkować odpowiednią stawkę podatku, ale również biorąc pod uwagę fakt, by zastosowana nazwa była zgodna z rodzajem wykonanej usługi. W związku z tym można konstruując nazwę niewątpliwie wykorzystać nazewnictwo zastosowane przez siebie przy tworzeniu cennika stosowanych opłat.

Najczęściej wykonywane podstawowe usługi w gabinetach stomatologicznych to m.in.:

  • usługi profilaktyki stomatologicznej, czyli badania kontrolne, profesjonalne oczyszczanie zębów, fluoryzacja,

  • usługi stomatologii zachowawczej, czyli leczenie próchnicy zębów, odbudowa tkanek zęba (wypełnienia), leczenie kanałowe,

  • usługi chirurgii stomatologicznej tj. ekstrakcje zębów, zabiegi z zakresu implantologii stomatologicznej oraz odbudowa kości,

  • usługi protetyczne polegające na uzupełnianiu zębów pojedynczych oraz mnogich.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług określa zwolnienie od podatku usług w zakresie opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczonych m.in. przez leka...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź