Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy inwestycja współfinansowana ze środków UE pozwala na odzyskanie VAT?

Artykuły | 6 marca 2024 | NR 1
0 398

Gmina wraz z podmiotami zewnętrznymi (wykonawcami) realizowała budowę ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Ten projekt był finansowany częściowo z funduszy unijnych. Czy fakt, że korzystaliśmy z dofinansowania, pozbawia gminę odliczenia VAT z faktur dotyczących materiałów i wykonawstwa przez podmioty trzecie?

Odpowiedź

Gmina nie może odliczyć VAT z faktur zakupowych wystawionych przez podwykonawców nie z powodu korzystania z dofinansowania, ale ze względu na to, że w tej konkretnej sytuacji nie jest ona podatnikiem VAT. 

Uzasadnienie

Najważniejszym warunkiem odliczenia VAT jest fakt, że podmiot, który chce tego dokonać, musi być podatnikiem VAT, a zakupione towary lub usługi powinny być przez ten podmiot wykorzystane do realizacji czynności opodatkowanych. Potwierdza to art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi:

  1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
    a) nabycia towarów i usług,
    b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Natomiast podatnikami VAT – co jest także przesłanką prawa do odliczenia podatku naliczonego – są: osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.