Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę restaurację. Usługi rozliczamy w oparciu o ogólnodostępny cennik (menu) lub z umów (imprezy zorganizowane). Kwoty te zawierają w sobie podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Częstą praktyką jest przyznawanie przez klientów napiwków obsługującym ich pracownikom. Kwoty te mają charakter dobrowolny, a ich przyznanie oraz ich kwota zależą tylko i wyłącznie od uznania klienta, jego oceny i dobrej woli. Na karcie menu może znaleźć się informacja, że Klient ma prawo przyznać napiwek - zwyczajowo 10% jednak może być wyższy lub niższy. Napiwki mają różne formy: na prośbę Klienta doliczone do rachunku i opisanej jako dobrowolny napiwek; pozostawienie reszty lub innej kwoty gotówki po rozliczeniu rachunku oraz na prośbę Klienta przy dokonywaniu płatności kartą za rachunek (klient mówi ile chce przyznać napiwku). Czy napiwki te powinniśmy włączyć do podstawy opodatkowania VAT?

Odpowiedź

Czytelnik nie ma obowiązku włączenia do podstawy opodatkowania napiwków przekazanych przez klientów.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

 

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z tak szeroko sformułowanej definicji świadczenia usług wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakłada...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.