Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik rozliczający się kwartalnie w lutym dokonał eksportu na Ukrainę. Nie ma potwierdzenia wywozu, ponieważ towar nie został wywieziony ze względu na wojnę. Wykazałam fakturę w części ewidencyjnej JPK-V7. Muszę złożyć część deklaracyjną, czy mogę ująć tą sprzedaż ze stawką 0%. Jak to wykazać? Otrzymaliśmy całą zapłatę za towar.

Eksport towarów może korzystać ze stawki 0% VAT w sytuacji, gdy spełnione są przesłanki określone w ustawie odnoszące się do posiadania przez podatnika dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

POLECAMY

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, eksport towarów to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

dostawcę lub na jego rzecz, lub

nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych.

Wywóz towarów poza obszar celny Unii Europejskiej, bez względu na to, która strona transakcji odpowiada za organizację transportu, musi zostać potwierdzony przez urząd celny.

Stawka 0% może zostać zastosowana w części deklaracyjnej JPK_V7 za okres, w którym miała miejsce sprzedaż, pod warunkiem że podatnik posiada potwierdzenie wywozu towarów poza UE przed terminem wysyłki pliku JPK_V7 za ten okres.      Jak wynika z pytania, Czytelnik sprzedał towar, więc doszło do przeniesienia na kontrahenta z Ukrainy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź