Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia , Otwarty dostęp

18 marca 2022

Kiedy dostawa towarów jest dostawą ciągłą

0 616

Spółka produkuje towary, które sprzedaje różnym kontrahentom. Z jednym z kontrahentów podpisała umowę o świadczenie usługi logistycznej, w ramach której przechowuje u klienta swoje towary. Zgodnie z umową, klient, u którego jest magazyn, może pobierać towary według swoich potrzeb i raz na miesiąc, na koniec ostatniego dnia roboczego miesiąca, przesyła do Spółki raporty pobrań zawierające listę i ilość pobranych produktów. Na tej podstawie wystawiana jest zbiorcza faktura sprzedaży za pobrania dokonane w danym miesiącu. Czy taką dostawę można uznać za ciągłą? Jakiego kursu wymiany powinniśmy użyć, jeżeli faktury dla krajowego kontrahenta wystawiane są w euro?

Tak, zdaniem Redakcji taką dostawę można uznać za ciągłą. Do przeliczenia wartości faktury i podatku należnego należy użyć kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (lub Europejski Bank Centralny, jeżeli taki sposób przeliczania Państwo wybrali) na ostatni dzień roboczy poprzedzający ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

POLECAMY

UZASADNIENIE
Zgodnie z art.19a ust.3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług dostawę towarów, w związku z którą ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Oznacza to, że dla takiej dostawy obowiązek podatkowy powstaje ostatniego dnia okresu rozliczeniowego. Zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą, przepis ten dotyczy dostawy o charakterze ciągłym. Organa podatkowe i sądy administracyjne nie są jednak zgodne co do tego, co oznacza dostawa o charakterze ciągłym.
W interpr...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się