Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wystawiłam fakturę imienną klientce 14 maja (sprzedaż była w marcu) ale 22 maja klientka poprosiła o fakturę na firmę i zmieniła nieco treść w opisie usługi, więc wystawiłam fakturę korygującą nazwę nabywcy i opis i wysłałam listem poleconym. Dzisiaj kolega z księgowości powiedział, że nie może tej faktury korygującej zaksięgować w systemie i powiedział, że jego zdaniem powinnam skorygować do zera imienną i wystawić poprawną na firmę.

Generalnie nie może być wystawiona faktura korygująca dane odbiorcy, czy nazwę usługi. Gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w nazwie nabywcy albo oznaczeniu towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą. W opisanym przypadku należałoby skorygować pierwotną fakturę do zera, a następnie wystawić prawidłową fakturę z nazwą firmy i prawidłową nazwą usługi z zachowaniem pozostałych danych faktury korygowanej, w tym daty sprzedaży.

UZASADNIENIE

Jak wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik jest obowiązany do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług. Ustawa określa m.in. co powinna zawierać faktura, a także terminy jej wystawienia.
Jeżeli natomiast po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na jej treść lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik, wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, również gdy dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, udzielono rabatu, bądź upustów i obniżek cen.
W przypadku, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą. Należy j...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem