Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia , Otwarty dostęp

16 stycznia 2020

Metoda podzielonej płatności na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub podatnika zwolnionego

223

Jestem czynnym podatnikiem VAT wystawiłem fakturę z zapisem MPP za towary z załącznika nr 15 na rzecz osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej – osoba ta chciała fakturę. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 listopada 2019 roku poprawnie wystawiłem fakturę? A jak mam postąpić w sytuacji, gdy będę sprzedawał towar z załącznika nr 15 na rzecz podatnika zwolnionego?

Czytelnik sprzedając towary z załącznika nr 15 ustawy o VAT na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wystawia fakturę na żądanie nabywcy na zasadach ogólnych tj. bez zapisu „metoda podzielonej płatności”. Natomiast przy sprzedaż towarów z załącznika nr 15 na rzecz podatnika zwolnionego z VAT, jeżeli łączna wartość faktury przekroczy kwotę 15 tys. zł należy wystawić fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Natomiast podatnik zwolniony będzie musiał zapłacić przy zastosowaniu tego mechanizmu.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług przy sprzedaży towarów lub usług znajdujących się w zał. nr 15 do ustawy udokumentowanych fakturą, której kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł, na fakturze należy zamieścić adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Z kolei sprzedawca lub usługodawca, który wystawi fakturę na rzecz innego podatnika z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności z tej faktury z zastosowaniem tego mechanizmu.

Mechanizm podzielonej płatności dotyczy transakcji dokonywanych wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem