Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza spółka sprzedała towar na rzecz innej spółki w dniach 27.09, 28.09, 30,09, zatem została wystawiona faktura VAT sprzedaży z datą wystawienia 4.10.21.Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT, jeśli było kilka zamówień (dostaw towaru) do jednej faktury? Czy możemy wystawiać w takim przypadku zwykłą fakturę? Czy powinna to być faktura zbiorcza, i jak powinna wyglądać?

Zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy powstał we wrześniu, bowiem w tym miesiącu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź