Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Odliczenie przez Gminę VAT od nabycia samochodu

210

Gmina podpisała umowę przedwstępną na zakup pojazdu samochodowego na kwotę 85.000 zł i uiściła przedpłatę w wysokości 2.000 zł. Samochód będzie służył do wyjazdów służbowych pracowników Gminy. Czy Gmina ma prawo do skorzystania z odliczenia podatku VAT wg prewspółczynnika?

ODPOWIEDŹ

Aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku od zakupu samochodu Gmina w pierwszej kolejności musi zastosować tzw. preproporcję, która określi procentowo związek zakupu samochodu z działalnością podlegającą VAT (opodatkowaną lub zwolnioną) oraz z działalnością pozostającą poza zakresem VAT, czyli np. zadaniami własnymi Gminy.

UZASADNIENIE

Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług.

Jeśli nie jest możliwe przypisanie dokonanych zakupów towarów i usług w całości do czynności dających prawo do odliczenia, jednostka ma prawo do odliczenia jedynie tej kwoty podatku naliczonego, którą może proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia. W przypadku zakupu towarów i usług wykorzystywanych przez Gminę zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów pozostających poza taką działalnością, których przypisanie w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego tylko w takiej części, którą można proporcjonalnie przypisać do jego działalności gospodarczej. W takim przypadku Gmina ma obowiązek określenia proporcji, według której powinna być obliczana kwota podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą.

Jeżeli wydatki związane z wyjazdami pracowników będą służyć zarówno działalności statutowej jak i gospodarczej, a bezpośrednie przyporządkowanie tych zakupów do poszczególnych czynności nie będzie możliwe, podatek naliczony do odliczenia od wydatków w Gminie należy ustalić z wykorzystaniem tzw. prewspółczynnika.

Przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do ce...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę