Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem podatnikiem VAT (jednoosobowa działalność) i zamierzam wykonywać oprócz sprzedaży opodatkowanej także sprzedaż zwolnioną. Nie jestem w stanie przyporządkować konkretnej części zakupów (podatku naliczonego) do sprzedaży opodatkowanej, bowiem założyłem działalność dopiero w październiku 2021 roku i moja sprzedaż była tylko opodatkowana (w tamtym roku wyniosła 22.000 zł). W jaki sposób ustalić ile mogę odliczyć podatku?

Odpowiedź

POLECAMY

Czytelnik powinien złożyć wniosek do urzędu skarbowego o uzgodnienie szacunkowej proporcji sprzedaży VAT. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie, listownie, lub elektronicznie.

 

Uzasadnienie

Podstawowa zasada odliczania VAT, określona w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług w zakresie, w jakim wykorzystuje je w działalności opodatkowanej.

Zasady postępowania w przypadku tzw. sprzedaży mieszanej regulują natomiast przepisy art. 90 i 91 ustawy. Istotną kwestią w tym przypadku jest ustalenie tzw. proporcji, jeśli podatnik nie wie, w jakim stopniu nabyty towar lub usługa będzie wykorzystywana do celów opodatkowanych, a w jakim do celów zwolnionych.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 i 8 ustawy o VAT, proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu. Przepis ten stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna (art. 90 ust. 9 ustawy o VAT).

Zatem, po...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź