Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia

3 kwietnia 2020

Pakiet osłonowy w zakresie VAT dla przedsiębiorców zapobiegający skutkom pandemii koronawirusa

62

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza liczne rozwiązania dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa - głównie są to ulgi w spłacie należności, ułatwienia w płatnościach podatków i składek ZUS, dopłaty do kredytów i wsparcie rynku pracy. Zmiany te dotyczą także odroczenia i przesunięcia terminów kilku obowiązków w VAT.   

Przesunięcie z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 roku obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich podatników, z możliwością dobrowolnego złożenia w maju nowego JPK_VAT w maju 2020 roku.

Uchylenie wiążących się z obowiązkiem składania JPK_VAT przepisów znoszących informacje podsumowujące w obrocie krajowym, ponieważ już wcześniej zostały one zniesione z dniem 1 listopada 2019 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Z 1 kwietnia do 1 lipca 2020 roku przesunięto wejście w życie nowej matrycy VAT (tj. zastąpienie obecnie stosowanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2008 na unijną nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów oraz Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług).

Mając na uwadze, że nowa matryca stawek będzie obowiązywała dopiero od 1 lipca, Wiążąca Informacja Stawkowa będzie dotyczyła stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2020 roku. Oznacza to, że ochrona wynikająca z WIS wydanych w okresie przejściowym, tj. przed 1 lipca, będzie skuteczna dopiero w stosunku do czynności (dostawy towarów i świadczenia usług), dokonanych po 30 czerwca 2020 r oku. Wydane zatem przed 1 lipca 2020 r. WIS będą wiązać organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r.

Paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży będzie można wystawić i wydać nabywcy za jego zgodą  także w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 roku.

Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.

Wydłużenie z 30 do 180 dni na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium UE albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub życiu pojazdu zarejestrowanego w okresie do 31 grudnia 2020 roku (art. 117 ba Ordynacji podatkowej)

Umożliwienie w 2020 roku organom adminis...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę