Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik nie będzie miał obowiązku wydruku paragonu w sytuacji, gdy będzie w posiadaniu kas on-line spełniających wymagania techniczne pozwalające na przesyłanie paragonów w postaci elektronicznej do konsumenta i których funkcjonalność będzie potwierdzona przez GUM. Klienci będą wyrażali zgodę na wystawienie i wydanie paragonu fiskalnego poprzez przesłanie na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej, a Podatnik niezwłocznie wystawi i prześle nabywcy pocztą elektroniczną paragon fiskalny (przy czym wydanie tego paragonu powinno nastąpić nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności).

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarb...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź