Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

1 lutego 2024

Polska firma na Gewerbe w Niemczech a ZUS – co warto wiedzieć?

0 1110

Obywatele Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej mają swobodę podejmowania działalności gospodarczej we wszystkich krajach należących do Wspólnoty, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także Szwajcarii. Wśród emigrantów zarobkowych z Polski znaczącą grupę stanowią osoby wyjeżdżające za naszą zachodnią granicę i decydujące się założyć tam własną firmę Gewerbe. Rozpoczynając biznes za granicą, warto wiedzieć, jak wyglądają przepisy podatkowe w odniesieniu do polskiej firmy na Gewerbe w Niemczech. Sprawdź, co należy wiedzieć!

Firma Gewerbe w Niemczech – najważniejsze kwestie

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą w wybranym państwie członkowskim Unii Europejskiej, podlegają jednocześnie przepisom obowiązującym w danym kraju. Bez znaczenia pozostaje przy tym miejsce ich zamieszkania. W tym przypadku zastosowaniu znajduje bowiem zasada miejsca wykonywania pracy, która obowiązuje na terenie całej UE, EOG oraz Szwajcarii. Z tego powodu osoby, które podjęły pracę na własny rachunek za zachodnią granicą, zakładając np. własną firmę Gewerbe w Niemczech, są objęte niemieckimi przepisami w zakresie zabezpieczenia społecznego i pozostają w obowiązku opłacić należne składki do tamtejszego systemu ubezpieczeń.

W celu ustalenia, jakie przepisy obowiązują w konkretnej sytuacji, należy rozpatrzyć dwie możliwości:

  1. właściciel firmy mieszka w państwie członkowskim UE, w którym wykonuje znaczną część prowadzonej działalności gospodarczej – wówczas osoba taka podlega ubezpieczeniom społecznym w państwie zamieszkania. Warto dodać, że do ustalenia znacznej części działalności brane są pod uwagę kryteria takie jak: czas pracy, obrót, liczba świadczonych usług, a także osiągany dochód. W przypadku, gdy minimum 25% działalności gospodarczej odbywa się w państwie zamieszkania, właściciel firmy podlega przepisom obowiązującym w tym kraju;
  2. właściciel firmy nie mieszka w państwie, w którym realizuje się znaczna część prowadzonej działalności gospodarczej – w takim przypadku podlega on przepisom dotyczącym zabezpieczenia społecznego państwa, które stanowi centrum zainteresowania jego działalności.


Polska firma Gewerbe w Niemczech a ubezpieczenia

Polacy, którzy prowadzą w Niemczech własną działalność gospodarczą typu Gewerbe, mają obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne w tym kraju. W takiej sytuacji ubezpieczenie z kraju rodzimego, np. na wyjazdy za granicę, okazują się bowiem niewystarczające, nawet w przypadku, gdy zawierają klauzulę podjęcia pracy poza granicami państwa. Ta sama zasada działa w odniesieniu do europejskiej karty EKUZ, którą wydaje NFZ. Ona również nie stanowi odpowiedniego ubezpieczenia dla właściciela polskiej firmy Gewerbe w Niemczech – NFZ nie wydaje bowiem karty EKUZ osobom posiadającym zarejestrowaną działalność gospodarczą za granicą.

Natomiast ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób posiadających własną Gewerbe są w Niemczech dobrowolne. Warto jednak wiedzieć, że decyzja o opłacaniu składek emerytalnych może w przyszłości korzystnie wpłynąć na finalną wysokość świadczenia emerytalnego. Z tego powodu wielu przedsiębiorców decyduje się na ten krok.