Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , AKTUALNOŚCI

23 kwietnia 2021

Prawo do odliczenia 100% VAT za wykup samochodu od leasingodawcy

26

Podatnikowi przysługuje pełne odliczenie podatku VAT z faktury dokumentującej wykup pojazdu samochodowego z leasingu, bowiem Podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy do czynności opodatkowanych VAT oraz prowadzi szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu samochodowego, a z posiadanych przez Podatnika dokumentów obiektywnie wynika, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej i wykluczone jest wykorzystanie tego samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Podatnik nie ma obowiązku złożenia wniosku aktualizacyjnego VAT-26 w przypadku wykupu pojazdu i wprowadzenie go na stan środków trwałych jeśli nr rejestracyjny pojazdu i przeznaczenie pojazdu się nie zmienia.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Ska...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź