Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ministerstwo Finansów poinformowało 26 maja br., że zostanie przesunięty obowiązek stosowania nowego JPK_VAT – dla wszystkich podatników – z 1 lipca na 1 października 2020 roku.

Ponadto został opublikowany projekt rozporządzenia, które przedłuża termin na złożenie informacji IFT-2R do końca siódmego miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłaty wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT. Natomiast w przypadku zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalno...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź