Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia , Otwarty dostęp

21 lipca 2020

Przekazanie bonów różnego przeznaczenia a opodatkowanie VAT

52

Kupiliśmy bony Sodexo - będą przekazane jako nagrody pracownikom naszego Klienta w ramach konkursu, przy czym my przekazujemy bony Klientowi a on rozdysponuje je wśród swoich pracowników. Czy powinniśmy opodatkować te bony w momencie przekazania? Jaką stawką? Kupiliśmy je bez VAT.

Zasady opodatkowania bonów są uzależnione od ich rodzaju. Bony jednego przeznaczenia podlegają opodatkowaniu w momencie emisji, a bony różnego przeznaczenia w momencie ich realizacji.
Czynność przekazania bonów Sodexo nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Bon to dokument, który uprawnia posiadacza do bezgotówkowego nabycia określonych towarów w oznaczonym terminie. Oferuje je wiele firm, zarówno odpłatnie, jak i za darmo. Ustawa o podatku VAT rozróżnia 2 rodzaje bonów:

bon jednego przeznaczenia, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu,

bon różnego przeznaczenia to bon inny, gdzie miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług nie są znane w chwili emisji tego bonu.

W przypadku bonu jednego przeznaczenia obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje przy wprowadzeniu takiego bonu do obrotu. Natomiast dostawa towarów lub świadczenie usług w zamian za niego nie będą uznawane za czynność opodatkowaną. 
Nieodpłatne przekazanie bonów jednego przeznaczenia stanowi nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług ze skutkami w zakresie VAT, tak j...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem