Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Sezonowa sprzedaż fajerwerków a termin rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej

194

Jestem podatnikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jednak w grudniu i styczniu zamierzam sezonowo sprzedawać fajerwerki, ozdoby świąteczne i inne wyroby dekoracyjne. Być może działalność gospodarczą będę prowadził do Wielkanocy. Czy jeśli jednak będę działał miesiąc i potem zawieszę lub zlikwiduję działalność w styczniu i wznowię ją ponownie w okresie świątecznym w przyszłym roku, to też będę miał obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej? Jak mam ustalić obrót?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli sprzedaż wskazanych towarów nastąpi od dnia 1 grudnia to limitem zobowiązującym do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2019 roku będzie kwota 1.698,63 zł (pod warunkiem prowadzenia jeszcze w tym miesiącu działalności). Jeśli działalność będzie zawieszona lub zlikwidowana to pierwsza sprzedaż w przyszłości na rzecz osób fizycznych zobowiązuje Czytelnika do stosowania kasy. Brak przekroczenia w miesiącu grudniu wyliczonej kwoty nie spowoduje utraty zwolnienia podmiotowego i umożliwia zastosowanie w 2019 r. nowego limitu w wysokości 20.000 zł.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolniono z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.:

 

  • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

 

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczy obrót realizowany na rzecz w/w osób w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

Limit obrotów Czytelnik wylicza biorąc pod uwagę moment rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Kwotę obrotów uprawniającą do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy określa się sumując całą sprzedaż dla w/w osób wymienionych, przy czym przyjmuje się obrót netto, bez podatku VAT (art. 111 ust. 1a ustawy o VAT).

W opisanym przez Czytelnika przypadku znajdują zastosowanie ogólne zasady (tj. limit uzyskanych przez podatnika obrotów), które powodują powstanie obowiązku rozpoczęcia ewidencji przy zastosowaniu kasy, tj. po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym Czytelnik pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę