Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , AKTUALNOŚCI

24 listopada 2022

Slim VAT 3 kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących

0 1990

Jakie zmiany przewiduje Slim VAT 3 w kwestii kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących?

Odpowiedź

Projektowane w ramach pakietu Slim VAT 3 zmiany (nowy art. 31b ustawy o VAT), które mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r., ustanawiają generalną zasadę kursu przeliczeniowego walut w wystawianych fakturach korygujących. Podatnik do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej (zarówno in plus, jak i in minus) będzie przyjmował, co do zasady, taki sam kurs, jak w rozliczeniu pierwotnym.

 

Uzasadnienie

W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów określających, jaki kurs należy zastosować przy wystawianiu faktury korygującej, jeśli faktura pierwotna była wystawiona w walucie obcej.

Od momentu wejścia w życie projektowanych przepisów art. 31b ustawy o VAT, podatnik do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej będzie przyjmował taki sam kurs, jak w rozliczeniu pierwotnym.

Wyjątek będzie dotyczył kursu zastosowanego dla zbiorczej faktury korygującej wystawianej dla faktur pierwotnych, w których zastosowano różne kursy. W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny, może wystawić zbiorczą fakturę korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie (art. 106j ust. 3 ustawy o VAT). W takiej sytuacji podatnik nie będzie obowiązany do zastosowania pierwotnego kursu z każdej z korygowanych transakcji, tylko będzie mógł do nich zastosować jeden zbiorczy kurs. Przeliczenia na złote będzie dokonywał według kursu średniego da...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.