Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nowelizacja przepisów Ustawy o VAT wynikająca z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) z 15 października 2020 r. (C-335/19) znosi uzależnienie obniżenia podstawy opodatkowania VAT od warunku, aby w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z ulgi na złe długi, dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Nowelizacj...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź