Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy mogę już wystąpić o informację o stawce VAT dla usługi i czy ta informacja „chroni” już naszą firmę?

Odpowiedź

Czytelnik może wnioskować o wydanie WIS od 1 listopada 2019 roku, przy czym będzie ona dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku i dopiero od tego dnia będzie stanowiła „ochronę” dla podatników.

Podatnicy mogą wnioskować o wydanie wiążącej informacji stawkowej WIS od 1 listopada 2019 roku. WIS dotyczy jednak stanu prawnego, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku. Od tego dnia bowiem będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według:

POLECAMY

nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – w zakresie towarów,

aktualnej (tj. obowiązującej od 1 kwietnia 2020 roku) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) – w zakresie usług,

oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT.

 

Ochrona, wynikająca z WIS wydanych po 1 listopada 2019 roku, będzie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 roku, bowiem od tego dnia będzie obowiązywał art.42c ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, WIS będzie wiązała organy podatkowe wobec podmiotów, o których mowa w art. 42b ust. 1, dla których została wydana, w odniesieniu do:

towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;

usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;

towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

 

Od 1 listopada 2019 roku można występować o wydanie WIS dotyczącej stanu prawnego, który obowiązuje od tego samego dnia (tj. 1 listopada 2019 roku), jednak wyłącznie w odniesieniu do:

wydawnictw książkowych (książki, broszury, nuty, mapy) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-booki),

wydawnictw prasowych (gazety, dzienniki, czasopisma) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (t...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź