Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , AKTUALNOŚCI

5 września 2019

Zakup owoców dla pracowników firmy nie uprawnia do odliczenia VAT

418

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 17 lipca 2019 roku wydał wyrok (sygn. I SA/Łd 217/19) dotyczący kwestii czy zakup artykułów spożywczych dla pracowników spółki ma związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i w rezultacie daje prawo do odliczenia VAT.

W interpretacji indywidulanej Wnioskodawca uważał, że nabywane produkty żywnościowe, w szczególności owoce, warzywa oraz płatki śniadaniowe, będą miały pośredni związek z wykonywaniem przez niego czynności opodatkowanych. Wskazał też, że wymienione artykuły spożywcze przyczyniają się do budowania pozytywnej atmosfery w pracy, poprawy warunków pracy, zwiększania jakości pracy wykonywanej przez pracowników i współpracowników, jak również do budowania wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy i tym samym mogą przełożyć się na uzyskiwane przez spółkę większych przychodów.

W odpowiedzi na interpretację Dyrektor KIS uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe argumentując, że zapewnienie pracownikom oraz współpracownikom możliwości skorzystania z artykułów spożywczych, takich jak owoce, warzywa oraz płatki śniadaniowe, służy jedynie zaspokajaniu osobistych, prywatnych potrzeb pracowników oraz współpracowników i odbywa się bez związku z prowadzoną prze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę