Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik będzie miał prawo do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do otrzymanych zaliczek dotyczących eksportu towarów, pomimo że wywóz towaru nastąpi w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od końca miesiąca otrzymania tej części płatności, bowiem wywóz towaru, na poczet którego Podatnik będzie otrzymywał zaliczki, w terminie późniejszym jest uzasadniony specyfiką realizacji dostaw Towaru, potwierdzoną warunkami dostawy wynikającymi z zawieranej umowy, w której określono termin wywozu towarów.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indyw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź