Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 lipca br. weszło w życie kilka istotnych zmian w podatku od towarów i usług. Dla przypomnienia przedstawiamy ich krótkie zestawienie.

  • Nowa matryca stawek VAT

Określa stawki opodatkowania VAT dla towarów według Nomenklatury Scalonej oraz usług według PKWiU 2015. Przed 1 lipca br. stawki określane były według PKWiU 2008. Zmiana ta jest ściśle powiązana z Wiążącą Informacją Stawkową (WIS), która zabezpiecza podatników w stosunku do transakcji objętych danymi WIS.

 

  • Zmiany w zakresie tzw. Białej listy podatników VAT

Dotyczą m.in. wydłużenia terminu na złożenie zawiadomienia do naczelnika US właściwego dla nabywcy (wcześniej był to naczelnik US właściwy dla wystawcy faktury) z 3 do 7 dni. Ponadto tymczasowo tarcza antykryzysowa wydłużyła ten termin na czas pandemii do 14 dni. Ponadto gdy zapłata zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej, podatnik uniknie sankcji w podatkach docho...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę