Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy można nadal używać „starą” kasę po wymianie na kasę on-line

Artykuły | 28 stycznia 2020 | NR 98
59

Prowadzę sprzedaż odzieży. Czy w przypadku wymiany starej kasy fiskalnej na drukarkę fiskalną on-line trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego zaprzestanie używania starej kasy fiskalnej? A jeśli tak to jak to wygląda i w jakiej formie trzeba to zrobić?

Odpowiedź

W przypadku wymiany „starej” kasy fiskalnej na kasę on-line można przekwalifikować „stare” urządzenie na kasę rezerwową, o czym należy powiadomić urząd i jednocześnie wskazać aktualne miejsce jej instalacji. Jeżeli jednak Czytelnik podejmie decyzję o zaprzestaniu jej używania to należy spełnić obowiązki określone w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących

Uzasadnienie

Od 1 maja 2019 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być, co do zasady, ewidencjonowana przy zastosowaniu kas on-line posiadających wbudowaną funkcjonalność, która umożliwia połączenie i przesyłanie informacji między kasą rejestrującą a równocześnie stworzonym Centralnym Repozytorium Kas (art. 111 ust.6a ustawy o podatku od towarów i usług ). Wejście w życie wskazanego obowiązku nie spowodowało od razu braku możliwości dalszego używania przez podatników dotychczas stosowanych kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii 
(art. 145a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).
Jednak możliwość ta stopniowo będzie ograniczana poprzez określenie czynności, które mogą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii tylko do dnia określonego przepisami (art. 145b ust.1 pkt 1-3 ustawy).
Zgodnie z art. 145b ust. 2 przepis ust. 1 stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ust. 1.
W związku z powyższym nie ma przepisu nakazującego podatnikom rozpoczynającym stosowanie kas on-line zaprzestanie używania kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Nawet podatnicy, których dotyczą przepisy art. 145b ust. 1 pkt 1-3 ustawy mogą po upływie terminów wynikających z tych przepisów nadal używać „stare” kasy, jednakże nie mogą być one używane do ewidencjonowania czynności określonych tymi przepisami (dotyczy to np. usług napraw pojazdów silnikowych, związanych z wyżywieniem, fryzjersko – kosmetycznych, budowlanych, prawniczych, opieki medycznej itd.).
Zgodnie z art. 111 ust. 3 ustawy o VAT, jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.  Czytelnik może zatem np. zgłosić „starą” kasę jako kasę rezerwową, która będzie miała z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę