Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy po obowiązkowej wymianie kasy na kasę on-line dotychczas stosowaną kasę można używać jako kasę rezerwową

Artykuły | 7 stycznia 2020 | NR 97
63

Świadczę wyłącznie usługi napraw pojazdów samochodowych dla osób prywatnych. Czy mogę zostawić elektroniczną kasę jako zapasową po wymianie na kasę online?

Odpowiedź

Nie, ponieważ od dnia 1 stycznia 2020 roku do świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów mogą być stosowane wyłącznie kasy online (dotyczy to również kas rezerwowych).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży. 
Z art. 145b ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy wynika natomiast, iż podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do  31 grudnia 2019 r.:

  • do świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

Powyższy przepis ma zastosowanie tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w/w towarów lub świadczenia usług.
Czytelnik świadcząc usługi napraw pojazdów silnikowych może stosować kasę z elektronicznym zapisem kopii do ewidencjonowania tych usług tylko do 31 grudnia 2019 roku, zatem od dnia 1 stycznia 2020r. ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży tylko przy pomocy kas online i dotyczy to również kas rezerwowych jeśli Czytelnik takie posiada. Powoduje to, że następuje zakończenie pracy w trybie fiskalnym „starych” kas.
Sposób postępowania w przypadku zakończenia pracy w trybie fiskalnym kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii został określony w Oddziale 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.
Z § 34 ww. rozporządzenia wynika, iż w  przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, Czytelnik:

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę