Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy w przypadku przekazania przez powiat w formie darowizny gminie działki z przeznaczeniem na drogę publiczną należy odprowadzić podatek VAT od wartości przedmiotu darowizny? Powiat nabył tę działkę nieodpłatnie decyzją wojewody i w chwili jej nabycia nie był podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT. Czy tę czynność należy traktować jako dostawę towaru? Powiat jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Odpowiedź

Kluczowy jest moment...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź