Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dokumentowanie eksportu przy sprzedaży za pośrednictwem platformy internetowej

Artykuły | 12 września 2023 | NR 140
0 569

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową na rzecz indywidualnych klientów z Unii Europejskiej i poza nią. Korzystamy z pośrednictwa popularnej platformy internetowej. Platforma bierze na siebie całą logistykę, towar jest przechowywany w należących do niej magazynach, organizuje też transport towarów do ostatecznych odbiorców. Po każdym miesiącu otrzymujemy raport w pliku, który stanowi zestawienie transakcji. Są tam m.in. dane o numerze zamówienia, dacie przesyłki, dacie dostarczenia, przedmiocie sprzedaży i jego cenie, nazwie przewoźnika czy mieście przeznaczenia – cały komplet danych o transakcji. W wypadku sprzedaży poza Unię nie mamy żadnych innych dokumentów potwierdzających wywóz. Czy raport wystawiony przez platformę internetową wystarczy do rozpoznania eksportu i zastosowania stawki 0%?

Odpowiedź

Tak, raport wystawiony przez platformę internetową zawierający wszystkie dane niezbędne do identyfikacji transakcji i stwierdzenia tożsamości towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu będzie wystarczającym dokumentem do uznania dostawy za eksport towarów i zastosowania stawki 0% VAT.

Uzasadnienie

Ustawa o VAT przez eksport towarów rozumie dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

Aby uznać daną czynność za eksport towarów, muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki:

 • ma miejsce dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni);
 • wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi zostać potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

  Stawka VAT w eksporcie towarów wynosi 0%, a stosuje się ją pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (art. 41 ust. 4–5 ustawy o VAT).

  Takim dokumentem jest, zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy o VAT, w szczególności:

  1. dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu;
  2. dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli jest zapewniona jego autentyczność;
  3. zgłoszenie wywozowe na piśmie utrwalonym w postaci papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.
    

  Pamiętaj!
  Warto zauważyć, że określenie zawarte w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT „w szczególności” wskazuje, że jest to jedynie wyliczenie przykładowe, a wywóz poza terytorium Unii Europejskiej można dokumentować na inne sposoby. Podatnik może posłużyć się każdym dokumentem, który będzie potwierdzał wywóz. Oczywiście powinien to być dokument wiarygodny, z którego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu, np. dokument wystawiony przez przewoźnika.

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 28 marca 2019 r., w sprawie sygn. akt: C-275/18 dotyczącej podatnika, który wysyłał pocztą poza terytorium Unii Europejskiej przedmioty kolekcjonerskie, wskazał, że: „(…) w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym brak poszanowania formalnego wymogu objęcia towarów przeznaczonych do wywozu procedurą wywozu nie może prowadzić do tego, że eksporter traci prawo do zwolnienia w eksporcie, o ile został...

  Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

  Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

  Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.