Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zaliczka na eksport – obowiązek wystawienia faktury na zaliczkę

Artykuły | 2 września 2022 | NR 129
0 4619

Otrzymaliśmy zaliczkę na poczet dostawy w ramach eksportu. W jakim terminie powstanie u nas obowiązek podatkowy w podatku VAT? Czy musimy wystawiać fakturę zaliczkową w sytuacji, gdy wiemy, że do dostawy towarów również dojdzie w tym okresie, co wpłacona zaliczka na eksport. Zaliczka jest zapłacona w 100% a więc pokrywa całą wartość zamówienia od naszego nabywcy. Czy mamy obowiązek wystawić także fakturę końcową, w której będzie zawarta ta 100% zaliczka dotycząca eksportu? Prosimy o wyjaśnienie, jak mamy postąpić?

ODPOWIEDŹ
Obowiązek podatkowy w opisanym przypadku powstanie z momentem otrzymania zapłaty w tej części. Zaliczka na eksport zapłacona w 100% powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT. Do 100% zaliczki na dostawę towarów w eksporcie Czytelnik nie ma obowiązku wystawienia odrębnej faktury końcowej. 

UZASADNIENIE
Przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez sprzedawcę lub na jego rzecz albo nabywcę lub na jego rzecz, który nie ma siedziby poza terytorium kraju oraz wywóz ten potwierdzony jest odpowiednimi dokumentami przez organ celny.
Dokumentami potwierdzającymi wywóz towarów są m.in.:

  • dokumenty w formie elektronicznej otrzymane z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzone wydruki przez właściwy organ celny,
  • dokumenty, których jest zapewniona autentyczność,
  • wersja papierowa dokumentów lub ich kopie potwierdzone przez właściwy organ celny.

Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów powstaje na zasadach ogólnych tj. z momentem dostawy towarów lub wcześniejszej zapłaty. Oznacza to, że zapłata w formie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów w eksporcie spowoduje, że Czytelnik będzie obowiązany do rozliczenia tej transakcji. Fakturę zaliczkową należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru sumę wartości towarów pomniejsza się o wartość otrzymanej części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura końcowa powinna również zawierać numery faktur zaliczkowych wystawionych przed wydaniem towaru. Zatem, jeżeli faktura zaliczkowa zawiera całą wartość zamówienia towarów i jest wystawiona w ustawowym terminie oraz dostawa tych towarów jest w tym samym okresie rozliczeniowym co otrzymanie zapłaty, to wystarczająca jest jedna faktura rozliczeniowa. Końcowa faktura, która zarazem będzie fakturą zaliczkową powinna zawierać dodatkowe informacje dotyczące wysokości i daty wpłaty zaliczki (wartość brutto), kwotę podatku. Natomiast, jeżeli płatność i dosta...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.