Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy sprzedaż dokonana na rzecz rady rodziców powinna zostać zaewidencjonowana na kasie fiskalnej?

Odpowiedź

Ustawa o VAT w art. 111 ust. 1 wprowadza zasadę, zgodnie z którą do ewidencji transakcji gospodarczych za pośrednictwem kasy fiskalnej obowiązani są podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych. 
Przepis ten jest zasadą generalną, która stanowi, że podstawowym kryterium, które należy uwzględnić przy badaniu obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. 
W niektórych sytuacjach możliwe jest zastosowanie zwolnienia z powyższego obowiązku – temat ten regulowany jest rozporządzeniem Ministra Finansów. Co istotne, z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym zwolnieni są podatnicy, u których obrót dokonany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 000 zł. 
W konsekwencji należy rozważyć, w jakiej formie prawnej działa w przedmiotowej sytuacji rada rodziców. Organy podatkowe w tym zakresie dostrzegają dwie możliwe sytuacje: 

  • sprzedaż dokonywana jest na rzecz rady rodziców w imieniu szkoły, 
  • sprzedaż dokonywana jest na rzecz rady rodziców przez osobę fizyczną wchodzącą w jej skład. 

Rozróżnienie to wynika z faktu, że rada rodziców nie ma osobowości prawnej. Nie można zatem uznać, że jest ona samodzielną jednostką organizacyjną. To z kolei przekłada się na fakt, że nie można stwierdzić, że w każdym przypadku sprzedaż na rzecz rady rodziców będzie wiązała się z koniecznością ewidencjonowania za pośrednictwem kasy rejestrującej. Rada rodziców nie jest bowiem sama w sobie ani osobą fizyczną, ani rolnikiem ryczałtowym. Organy podatko...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.