Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , NIERUCHOMOŚCI , AKTUALNOŚCI

27 września 2019

Dzierżawa nieruchomości rolnej a działalność gospodarcza

389

Naczelny Sąd Administracyjny dnia 5 marca 2019 roku wydał wyrok (I FSK 385/17) dotyczący dzierżawy nieruchomości rolnej w zamian za ponoszenie przez dzierżawcę kosztów podatku rolnego.

Podatniczka z mężem nabyła na prawach wspólności ustawowej udział 2/3 w niezabudowanej działce (grunt rolny). Pozostały udział w nieruchomości (1/3) nabyli, na prawach wspólności małżeńskiej, córka podatniczki z mężem. Działka została kupiona z majątku prywatnego, nie była wykorzystywana do celów zarobkowych - została jedynie wydzierżawiona w zamian za opłacanie przez dzierżawcę podatku związanego z tą nieruchomością.

Po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiana z urzędu, bez inicjatywy podatniczki) przeznaczenie nieruchomości zmieniło - zabudowa mieszkaniowa. Działka nie była dzielona ani uzbrajana w żadne media, nie były na niej wydzielane drogi wewnętrzne, a działania nakierowane na jej sprzedaż sprowadzały się do zwykłych ogłoszeń. Podatniczka postanowiła sprzedać udział w przedmiotowej działce. Podatniczka nie prowadziła ani nie prowadzi obecnie (ani żadna osoba z grupy potencjalnych sprzedających) działalności związanej z obrotem nieruchomościami. 

We wniosku o interpretację indywidualną i zadała pytanie czy w przedstawionych okolicznościach sprzedaż działki nabytej do majątku prywatnego, będzie stanowiła działalność gospodarczą podlegającą VAT. nie prowadziła ani nie prowadzi obecnie (ani żadna osoba z grupy potencjalnych sprzedających) działalności związanej z obrotem nieruchomościami.

Organ podatkowy uznał, że oddanie działki w dzierżawę w zamian za zobowiązanie do ponoszenia kosztu podatku rolnego, stanowi odpłatn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę