Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Import a następnie sprzedaż towarów na rzecz spółki ukraińskiej

1135

Podatnik nabywa towary od kontrahentów z Chin (dalej Dostawców), na warunkach FOB - port załadunku w Chinach. Następnie Spółka sprzedaje nabyte od Dostawców towary Spółce z siedzibą na Ukrainie (dalej spółka ukraińska). Podatnik oraz spółka ukraińska ustalili, że dostawy realizowane są na warunkach Incoterms FCA Gdańsk. Za zorganizowanie frachtu morskiego z portu w Chinach do portu w Polsce odpowiada Spółka. W porcie polskim ma miejsce odprawa tranzytowa, zgłoszenia do odprawy tranzytowej dokonuje Spółka. Spółka organizuje również (nie dopuszczając towaru do obrotu w Polsce), na podstawie dokumentu tranzytowego transport kontenera z towarem z terminalu kontenerowego do magazynu operatora logistycznego w Polsce w celu składowania i przeładunku na inny środek transportu. Kolejno następuje sprzedaż towaru od Spółki do Nabywcy na warunkach Incoterms FCA magazyn w Gdańsku. Towary zostają przez Nabywcę zgłoszone do kolejnej odprawy tranzytowej i na podstawie dokumentu tranzytowego są przetransportowane przez spedytora działającego na zlecenie Nabywcy z magazynu operatora logistycznego na terytorium Ukrainy. Zakupiony przez Spółkę ukraińską towar nie zostaje dopuszczony do obrotu na terenie Polski. Spółka dysponuje następującymi dokumentami: Invoice a Packing List kontrahenta z Chin od 19.08.2018, Dokument Celny „Tranzyt, dokument towarzyszący T1”. Kraj wysyłki CN/kraj przeznaczenia PL od 11.10.2018 - Invoice a Packing List Spółki dla Nabywcy od 11.10.2018 - Dokument Celny “Tranzyt – dokument towarzyszący» TIR. Kraj wysyłki CN/kraj przeznaczenia UA od 17.10.2018 - Zgloszenie celne Karta 3. Kraj wysyłki CN/kraj przeznaczenia UA - CMR od 16.10.2018 - Carnet TIR - DEKLARACJA SKRÓCONA CZASOWEGO SKŁADOWANIA.

Jaka stawka VAT powinna być wskazana w Invoice Spółki dla Nabywcy, 0% czy „np”? Jak należy ująć transakcje w rejestrach VAT oraz w jakiej pozycji deklaracji VAT-7 (nie wykazać w deklaracji VAT oraz rejestrach VAT, wykazać w poz. 11 dostawa towarów poza terytorium kraju, czy w poz. 22 Eksport towarów)?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Czytelnik nie jest podatnikiem z tytułu importu towarów, które zostały objęte p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź