Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI , AKTUALNOŚCI

2 kwietnia 2021

Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca zbycia nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej

22

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów została opublikowana interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie określenia momentu nabycia nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, w przypadku uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia tej nieruchomości, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku (Dz. Urz. MFFiPR z 31 marca 2021 r. poz. 31).

 

Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa1, w c...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź