Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 stycznia 1970

NR 86 (Luty 2019)

Jakich kwot nie należy uwzględniać przy obliczaniu prewspółczynnika

354

Gmina (podatnik VAT) nabywa towary i usługi dla celów związanych z działalnością gospodarczą, zwolnioną oraz pozostających poza zakresem tej działalności (cele statutowe). W związku z tym obowiązana jest do ustalania wartości podatku naliczonego w oparciu o prewspółczynnik wskazany w art.86 ust. 2a ustawy o VAT. Czy przy obliczaniu prewspółczynnika Urzędu Gminy należy pomniejszyć o:

 

  1. Kwoty dotacji przekazanych na cele statutowe: instytucji kultury i biblioteki?

  2. Kwoty środków finansowych w formie pomocy finansowej przekazywanych dla innych jednostek na realizację ich zadań własnych np. Gmina daje pomoc finansową dla Powiatu na cele inwestycyjne-szpital; Gmina daje pomoc finansową dla Powiatu odszkodowania czy inwestycje drogowe (powiatowe)?

 

Odpowiedź

POLECAMY

Przy kalkulacji „prewspółczynnika VAT”...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź