Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Malowanie ścian szklanych a stawka VAT

308

Mój Klient sprzedaje szklane ścianki do mieszkań, np. prysznicowe, działowe. Również wykonuje usługi malowania „artystycznego” i grawerowania na tych elementach. Jego kontrahent zamówił u niego samą usługę malowania wg własnego projektu takiej szklanej ściany w łazience w swoim mieszkaniu. Czy takie usługi można opodatkować stawką 8% skoro są wykonywane w mieszkaniu do 150 m kwadratowych, czy 23% bo są to usługi „nietypowe”?

ODPOWIEDŹ

Zdaniem Redakcji sprzedaż ścianek na których wykonywane są usługi malowania „artystycznego” i grawerowania jeżeli nie stanowią one dzieł sztuki opodatkowanych stawką VAT 8% należy opodatkować stawką 23%. Usługa malowania „artystycznego” i grawerowania zdaniem Redakcji opodatkowana jest stawką VAT w wys. 23%

UZASADNIENIE

Zlecona usługa przez kontrahenta, to malowanie szklanej ściany w mieszkaniu do 150 m2. Projekt „malowidła” jest zaprojektowany przez kontrahenta.

Stawkę 8% podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Obiekty budownictwa mieszkaniowego, to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

 

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

 

Zatem dla usługi malowania w mieszkaniu, co do zasady, zastosowanie ma 8 % stawka VAT. Jednakże, przedmiotem działalności klienta Czytelnika jest sprzedaż szklanych ścianek, na których również wykonuje usługi malowania, a w opisanym przypadku mamy do czynienia z wykonaniem usługi malowania „artystycznego” i grawerowania ścianki.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Zdaniem Redakcji, nie mamy w opisanym przypadku do czynienia z usługą malowania mieszkania, a artystyczne malowanie ścianek nie stanowi remontu mieszkania, zatem zastosowanie znajdzie stawka VAT 23%.

W odniesieniu do sprzedaży ścianek na których wykonywane są usługi malowania „artystycznego” i grawerowania, to zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 1 lit.a w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT stawkę podatku w wys. 8% stosuje się również do dostawy dzieł sztuki dokonywanej przez ich twórcę lub spadkobiercę twórcy. Przez dzieła sztuki zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy rozumie się min. obrazy, k...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę