Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę sklep z artykułami budowlanymi. Klient wpłacił zaliczkę za zamówione płytki i panele. Do transakcji wystawiam oddzielnie zamówienie na zaliczkowane towary. Czy na kasie fiskalnej (na paragonie) w nazwie wpisuję „zaliczka” czy wprowadzam kod określający nazwę towaru za który została wpłacona?

Odpowiedź

Na paragonie Czytelnik powinien wskazać nazwę dostarczanego towaru 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów  usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  2. eksport towarów, 
  3. import towarów na terytorium kraju, 
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 

Zgodnie natomiast z art. 19a ust. 1 i ust. 8 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usług. Jeżeli jednak przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Zapłata zaliczki powoduje zatem obowiązek opodatkowania jej w tej części. W efekcie paragon fiskalny powinien dokumentować czynność opodatkowaną, w tym przypadku sprzedaż materiałów budowlanych. 
Zapis art. 111 ust 3a pkt 1 ustawy stanowi, iż podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. 
Paragon fiskalny w myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wystawia się w sposób czytelny, umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży. Paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację, również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy. Nie można więc na paragonie wskazać, że ewidencjonowanym zdarzeniem jest zaliczka. Jednocześnie w przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji przy użyciu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii paragon fiskalny zawiera mi.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację (§ 25 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia).
Paragon fiskalny spełnia określoną funkcję kontrolną, ochronną, informacyjną, wobec tego uwidoczniona na nim nazwa musi być tak skonstruowana, aby można było na tej podstawie w połączeniu z ceną określić czego dokładni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę