Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Niemiecki podatek od wartości dodanej – zaległości dochodzone przez fiskusa

Artykuły | 19 kwietnia 2023 | NR 136
0 111

Jestem podatnikiem VAT. Nie mam zaległości podatkowych z działalności prowadzonej w Polsce. Skarbówka zajęła moje środki na rachunku na podstawie tytułu wystawionego przez urząd niemiecki, bo kiedyś nie zapłaciłem w Niemczech VAT. Jak mogę się odwołać? Z działalności prowadzonej w Niemczech rozliczyłem się z urzędem niemieckim i nie wiem, o co chodzi.

Odpowiedź

Naczelnik US jest organem, który ma uprawnienia do egzekwowania m.in. VAT należnego organowi niemieckiemu. Czytelnik może złożyć odwołanie do organu niemieckiego i jednocześnie wystąpić do naczelnika US, który zajął wierzytelności na rachunku bankowym, o zwolnienie rachunku bankowego do czasu otrzymania odpowiedzi z Niemiec na złożone odwołanie.

Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych naczelnik US może dochodzić oraz zabezpieczyć należności pieniężnych państw UE i państw trzecich. Ustawę tę stosuje się m.in. do VAT pobieranego przez państwa członkowskie, np. Niemcy lub w ich imieniu. Egzekucja niemieckiego VAT prowadzona jest na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego wystawionego na zobowiązanego przez organ niemiecki. Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków organ egzekucyjny podejmuje wszelkie niezbędne czynności zmierzające do wyegzekwowania należności pieniężnych na podstawie wniosku o odzyskanie należności pieniężnych pochodzącego od państwa członkowskiego. Dochodzenie przez naczelnika US m.in. niemieckiego VAT odbywa się na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o czym mówi art. 4 ust. 1 ustawy o wzajemnej pomocy. Zgodnie z art. 2 § 1 pkt 8 lit. a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji egzekucji administracyjnej podlegają należności pieniężne państwa członkowskiego wynikające m.in. z tytułu podatków i należności celnych pobieranych przez to państwo lub w jego imieniu, przez jego jednostki podziału terytorialnego lub administracyjnego, w tym organy lokalne, lub w imieniu tych jednostek lub organów, a także w imieniu UE. W trybie art. 26 § 1–2 ustawy egzekucyjnej dochodzenie należności wszczyna się na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego oraz zagranicznego tytułu wykonawczego. W egzekucji prowadzonej na żądanie innego państwa stosuje się środki egzekucyjne wymienione w art. 1a pkt 12 li...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź