Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Z uwagi na występujące powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy, między Skarbem Państwa a ZOZ, między poszczególnymi oddziałami, między ZOZ a pozostałymi jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra, między ZOZ a uczelniami medycznymi i instytutami badawczymi, nadzorowanymi przez Ministra, między ZOZ a spółkami podlegającymi nadzorowi właścicielskiemu Ministerstwa - ZOZ jest zobowiązany do oznaczenia „TP” tych transakcji w ewidencji sprzedaży w JPK_V7M z deklaracją.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skar...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź