Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA VAT

13 stycznia 2022

Niezłożenie w terminie JPK z powodu Covid-19

0 485

Mam biuro rachunkowe - Klient (jednoosobowa dg.) nie dostarczył mi dokumentów za 11/2021 do rozliczenia VAT - jest w szpitalu na covid. Co zrobić w takiej sytuacji? Boję się kary jeśli nic nie wyślę, a z drugiej strony jak wiem, że była sprzedaż a wyślę zerowe JPK to będzie podanie nieprawdy co jest przestępstwem skarbowym ...

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Gdyby termin do złożenia pliku JPK_VAT jeszcze nie minął, można było złożyć wniosek o jego odroczenie. Jeżeli termin ten minął, należy dopełnić obowiązku wraz z czynnym żalem. Zarówno złożenie pliku JPK_VAT po terminie, jak i złożenie wadliwej ewidencji i deklaracji skutkują nałożeniem sankcji z ustawy karno-skarbowej.

 

UZASADNIENIE

Jeżeli termin czynności podatkowych jeszcze nie minął, a wiadomo, że nie uda się go dotrzymać, podatnik może złożyć wniosek do urzędu o jego odroczenie. W przeciwnym wypadku, należy jak najszybciej wypełnić obowiązek podatkowy i jednocześnie wysłać czynny żal, wskazując przyczyny spóźnienia.

W obecnych czasach, z powodu pandemii koronawirusa zdarzają się sytuacje, gdy kwarantanna, czy izolacja wpływa na niewywiązanie się z podatkowych obowiązków jak np. sporządzenie i złożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks karny skarbowy za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Oczywiście zakres odpowiedzialności właściciela i pracowników biura rachunkowego uzależniony jest od sposobu określenia odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg w zawartej umowie.

Jeżeli termin czynności podatkowych jeszcze nie minął, a wiadomo, że z powodu choroby klienta nie uda się go dotrzymać, biuro może złożyć wniosek do urzędu o odroczenie. Wniosek o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT powinien zostać złożony przed upływem terminu do jego złożenia.

Jeżeli termin ten minie, jak najszybciej należy wypełnić obowiązek podatkowy i jednocześnie wysłać czynny żal, wskazując przyczyny spóźnienia. JPK_VAT zawiera część ewidencyjną (dane z ewidencji VAT) oraz część deklaracyjną (deklarację VAT-7 albo VAT-7K).

Z kolei błędy w przekazanym pliku należy poprawić poprzez złożenie korekty. Nie ma potrzeby składania przez podatnika czynnego żalu w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, a od 1 stycznia 2022...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź