Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Odwrotne obciążenie z tytułu wykonania konstrukcji bramy i jej montażu

194

Podatnik wykonuje usługę dla inwestora. Podwykonawca podatnika wykonuje na jego zlecenie usługę polegającą na wykonaniu bramy i jej montażu. Zlecenie opisane jest tak:

 

 1. wykonanie projektu wykonawczo-warsztatowego konstrukcji bramy i fundamentów

 2. wykonanie konstrukcji stalowej bramy, słupków nośnych i marek stalowych zatapianych w fundamencie

 3. ocynkowanie ogniowe bram i elementów

 4. malowanie natryskowe farbami poliuretanowymi kolor RAL 9005 mat

 5. transport elementów na budowę

 6. montaż bramy.

 

Czy taka usługa jako całość powinna być wykazana jako odwrotne obciążenie czy też odwrotne obciążenie powinno objąć tylko montaż a pozostałe usługi stawka 23%?

ODPOWIEDŹ

Jeśli podmiot działał jako podwykonawca (nie na rzecz inwestora) i wykonywał kompleksową usługę sklasyfikowaną w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, to całość świadczenia powinna być objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia.

UZASADNIENIE

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT należnego na podatnika, na rzecz którego wykonywana jest usługa( wymieniona w poz. 2–48 załącznika nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług). Podwykonawca usługi budowlanej wystawia w takiej sytuacji fakturę bez podatku, ale z adnotacją „odwrotne obciążenie”, a usługobiorca w złożonej deklaracji deklaruje podatek należny z tytułu tej transakcji oraz podatek naliczony, jeżeli przysługuje mu prawo do odliczenia podatku.

Mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczy świadczenia usług budowlanych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 

 • a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

 • b) usługobiorcą jest również podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

 

W ramach dostawy towaru wraz z montażem (zakładając, że usługa montażu została wskazana w  załączniku nr 14) możemy mieć do czynienia z trzema sytuacjami, tj. uznaniem danej transakcji za:

 

 • dostawę towaru wraz z jego montażem - opodatkowaną jako dostawa towarów stawką właściwą dla towaru,

 • dostawę towaru i świadczenie usługi, fakturowane jako dwie odrębne czynności - dostawa opodatkowana stawką właściwą dla towaru oraz usługa opodatkowana na zasadach odwrotnego obciążenia,

 • świadczenie usługi wraz z materiałami budowlanymi wykona...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę