Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA VAT

16 lipca 2020

Opodatkowanie transakcji nabycia karty podarunkowej od kontrahenta z Wielkiej Brytanii

123

Otrzymaliśmy fakturę wystawioną przez firmę „flex - e - card limited”, przedmiotem transakcji są karty podarunkowe. Na dokumencie nie ma podanej stawki VAT natomiast widnieje informacja „VAT registration number: GB xxxxxxxxx”. Po sprawdzeniu w rejestrze unijnym VAT uzyskałam potwierdzenie, iż jest to aktywny numer VAT przedsiębiorstwa z państwa członkowskiego. Czy transakcję tą należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i opodatkować oraz sporządzić deklarację VAT UE? Czy też potraktować to jako dostawę bonów i nie opodatkowywać?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli przedmiotem transakcji jest bon jednego przeznaczenia należy uznać ten zakup jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i spełnić wszystkie obowiązki związane z tą czynnością.

 

UZASADNIENIE

Sprzedaż kart podarunkowych jest powszechną praktyką marketingową mającą na celu przyciągnięcie większej liczby klientów. Przedsiębiorcy chcą w ten sposób zachęcić klientów do nabywania towarów i skorzystania z usług firmy. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, czy przekazanie bonów podarunkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Od stycznia 2019 roku rozliczanie bonów upominkowych na gruncie podatku VAT zależne jest od tego, czy jest to bon jednego przeznaczenia czy bon różnego przeznaczenia.

Bonem jednego przeznaczenia określa się bon, który przeznaczony jest na zakup określonego towaru lub usługi, a w momencie wydania bonu znana jest wartość podatku należnego, która będzie towarzyszyła wymianie. Natomiast bonem różnego przeznaczenia są karty podarunkowe na zakup różnych usług lub towarów w zupełnie różnych punktach sprzedaży. W przypadku tych instrumentów nie jest możliwe w momencie ich wydania określenie wartości podatku należnego. Kontrahent Czytelnika wystawił fakturę w kwocie netto, bez stawki i kwoty podatku.

W opisanej sytuacji istotne jest, prawidłowe zakwalifikowanie karty podarunkowej do odpowiedniej kategorii, bowiem skutki podatkowe na gruncie podatku od towarów i usług są odmienne dla bonów jednego i różnego przeznaczenia.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku od towarów i usług, przez bon jednego przeznaczenia rozumie się taki bon, w którym:

  • miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy oraz
  • kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług są znane w chwili emisji bonu.

Jeżeli jakiś bon nie spełnia ww. warunków, to zaliczany jest do kategorii bonów różnego przeznaczenia.

Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonywany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy.

W przypadku natomiast bonów różnego przeznaczenia, podatek p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę