Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Opodatkowanie wycofania placu z działalności gospodarczej

219

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. W styczniu 2019r. chcę wycofać z działalności gospodarczej plac utwardzony (oznaczony jako teren budowlany). Jest to środek trwały firmy, nie wykorzystywany już, wykorzystywany był tylko dla własnej działalności. Plac utwardzony przyjęto w kwietniu 2002 roku na stan ewidencji, ostatnie nakłady modernizacyjne były w lipcu 2002. Wartość placu wynosi 9.000 zł. Podatek VAT został odliczony. Czy transakcja wycofania placu podlega opodatkowaniu VAT? Jeżeli tak, to jaka wartość będzie podstawą opodatkowania i jak udokumentować to przekazanie? Czy można skorzystać ze zwolnienia z art.43?

ODPOWIEDŹ

Wycofanie placu z działalności gospodarczej podlega 23% stawce VAT. Za podstawę opodatkowania należy przyjąć cenę, za jaką Czytelnik nabyłby opisany teren w momencie jego wycofania z prowadzonej działalności. Przekazanie można udokumentować odpowiednim – dowolnym dokumentem, który daną czynność będzie odzwierciedlać (np. notą księgową).

UZASADNIENIE

 1. Czynność wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej podlega art.7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, opodatkowaniu VAT podlega przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne darowizny.

Warunkiem opodatkowania jest jednak przysługujące podatnikowi, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Zatem, wycofanie placu z działalności gospodarczej podlega VAT, bowiem Czytelnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu i modernizacji.

Podstawowa stawka VAT wynosi 23% (art.41 ust.1 w powiązaniu z art.146a pkt 1 ustawy o VAT). Natomiast w art. 43 ustawy o VAT wprowadzono liczne zwolnienia. Podstawowe zwolnienie dla dostawy towarów określa art.43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z nim zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, ale pod warunkiem, że z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z tego zwolnienia Czytelnik nie może skorzystać, bowiem plac wykorzystywał do działalności opodatkowanej VAT i z tytułu remontu odliczył VAT.

Kolejne zwolnienie określa art.43 ust. 1 pkt 9 – zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Terenem budowlanym jest grunt przeznaczony pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.2 pkt 33 ustawy o VAT).

Z pytania Czytelnika wynika, że wycofywany z działalności plac jest terenem budowlanym, który nie mo korzysta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę