Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Opodatkowanie wynajmu lokalu mieszkalnego na rzecz firmy

Artykuły | 28 stycznia 2020 | DODATEK NR 6
98

Świadczona przez Podatnika usługa najmu lokalu mieszkalnego na rzecz podmiotu gospodarczego, ponieważ przedmiotem umowy najmu jest lokal mieszkalny, a jego najemca (Ffirma) wykorzystuje go wyłącznie na cele mieszkaniowe swoich pracowników - warunek wynajmu lokali wyłącznie na cele mieszkalne jest zawarty w umowie najmu.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 22 stycznia 2020 roku nr 0111-KDIB3-1.4012.811.2019.1.ASY

Sytuacja Podatnika

Osoba fizyczna zajmuje się najmem prywatnym - jest właścicielem nieruchomości, w której znajdują się lokale mieszkalne. Lokale te są wynajmowane na podstawie umów najmu przedsiębiorcom. Firmy udostępniają te lokale swoim pracownikom, wyłącznie w celach mieszkalnych (warunek ten jest zawarty w umowie najmu). Obecnie ze względu na obroty nieprzekraczające kwoty 200.000 zł rocznie korzysta ze zwolnienia podmiotowego. W miesiącu grudniu 2019 r. obroty te prawdopodobnie zostaną przekroczone.
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla usługi najmu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy podatku.

Stanowisko Dyrektora

Umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki.

Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadcze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę