Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W jakim okresie ująć w deklaracji JPK faktury

Artykuły | 1 marca 2022 | DODATEK NR 15
0 95

W  sytuacji, gdy po wystawieniu faktury VAT okazuje się, że zmieniły się dane nabywcy np.  zagraniczny kontrahent uzyskał rejestrację w Polsce i został mu nadany polski numer NIP i w związku z tym kontrahent występuje o korektę faktury w  zakresie korekty NIP a  dane związane z ilością towarów, stawką podatku, wartością sprzedaży a także pozostałe mające wpływ na rozliczenie w VAT nie ulegają zmianie, gdyż zmiana dotyczy jedynie NIP, adresu/nazwy nabywcy bądź też numeru zamówienia, to Podatnik powinien wystawić fakturę korygującą. W sytuacji, gdy faktura korygująca została wystawiona już po złożeniu informacji JPK_VAT, a w przesłanym JPK_VAT wykazano błędne dane nabywcy – błędny NIP, wynikające z wystawionej faktury pierwotnej - należy złożyć korektę JPK_VAT części ewidencyjnej, za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z   2 lutego 2022 roku, nr 0111-KDIB3-1.4012.942.2021.1.KO. 

POLECAMY

Sytuacja Podatnika
Podatnik VAT prowadzi działalność produkcyjną w sektorze motoryzacyjnym. Kontrahentami są zarówno podmioty polskie jak i zagraniczne. Dokumentując sprzedaż Podatnik wystawi fakturę VAT zgodnie z zasadami wynikającymi z art106a i k. ustawy o VAT. Czasami po wystawieniu faktury VAT okazuje się, że zmieniły się dane nabywcy np. zagraniczny kontrahent uzyskał rejestrację w Polsce i został mu nadany polski numer NIP i w związku z tym kontrahent występuje o korektę faktury w  zakresie korekty NIP. Dane związane z ilością towarów, stawką podatku, wartością sprzedaży a także pozostałe mające wpływ na rozliczenie w VAT nie ulegają zmianie. Zmiana dotyczy jedynie NIP, adresu/nazwy nabywcy bądź też numeru zamówienia. W  związku z faktem, że program, z którego Podatnik korzysta nie pozwala (jest to technicznie niemożliwe) na zmianę w pliku JPK wyłącznie danych nabywcy/numeru zamówienia na fakturze dotychczas w takich sytuacjach Podatnik wystawiał fakturę korektę „do zera” i następnie generowali kolejny dokument księgowy już na prawidłowe dane. Poza poprawionymi danymi nowa faktura nie różni się niczym innym od faktury pierwotnej (tj. wyzerowanej). 
Stanowisko Dyrektora
W myśl art. 106j ust. 1 ustawy o VAT: w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

  1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
  2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
  3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
  5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
    - podatnik wystawia fakturę korygującą.

Dyrektor stwierdził, że w sytuacji, gdy po wystawieniu faktury VAT okazuje się, że zmieniły się dane nabywcy np.  zagraniczny kontrahent uzyskał rejestrację w Polsce i został mu nadany polski numer NIP i w związku z tym kontrahent występuje o korektę faktury w zakresie korekty NIP a dane związane z ilością towarów, stawką podatku, wartością sprzedaży a także pozostałe mające wpływ na rozliczenie w VAT nie ulegają zmianie, gdyż zmiana dotyczy jedynie NIP, adresu/nazwy nabywcy bądź też numeru zamówienia, to Podatnik powinien wystawić fakturę korygującą. Na fakturze korygującej powinny być wskazane prawidłowe dane nabywcy. Skorygowanie faktury nie powinno polegać na jej „wyzerowaniu”, lecz na zastąpieniu błędnych danych danymi poprawnymi. Fakturę korygującą „do zera” wystawia się w przypadku, gdy nie doszło do dokonania dostawy lub wykonania usługi. W  konsekwencji wys...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź